Цэс

Холбоо барих

СТ-18/219 Гадаадын зарим орны түрээсийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт

Энэхүү судалгаанд гадаадын зарим орны түрээсийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтыг Оросын Холбооны Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Бүгд Найрамдах Ирланд Улс, Канад зэрэг орнуудын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судалсан болно.

Судалгаанд хамрагдсан орнуудад түрээсийн харилцааг ихэвчлэн Иргэний хуулиар зохицуулж байгаа бөгөөд нарийвчилсан зохицуулалтыг түрээсийн тухай бие даасан хууль, түрээсийн төрөл, онцлогоос хамааруулан зохицуулсан тусгайлсан хууль эрх зүйн актуудаар зохицуулж байна. 
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл