Цэс

Холбоо барих

СТ-17/208 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын талаарх бусад орны Үндсэн хуулийн зохицуулалт

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай асуудлыг судлахдаа Үндсэн хуулийн холбогдох зохицуулалтыг дараах асуудлын хүрээнд судлав. Үүнд: 1. Нэр томъёо 2. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хууль санаачлах эрх бүхий этгээд 3. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд тавигдах шаардлага 4. Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг батлах эрх бүхий этгээд 5. Процессийн хугацаа 6. Үндсэн хуулийн шүүхийн оролцоо 7. Хязгаарлалт /Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж үл болох нөхцөл байдал/ 8. Хөндөж үл болох зохицуулалт гэх агуулгын хүрээнд судаллаа. 
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл