Цэс

Холбоо барих

СТ-17/206 Парламентын засаглалтай улс орнуудын төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт

Судалгааны 1-р хэсэгт нийт 12 улсын парламент, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн хугацаа, тэдгээрийг сонгох, томилох журам, бүрэн эрх дуусгавар болох нөхцөл, парламентыг тараах, парламентын гишүүнийг эгүүлэн татах журам болон ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдыг огцруулах үндэслэл, журам, түүнчлэн хууль санаачлах эрх бүхий субъект гэсэн 5 дэд сэдвийн хүрээнд Үндсэн хуулийн холбогдох зохицуулалтыг нэгтгэн харуулсныг тайлангийн холбогдох хэсгээс үзнэ үү. Судалгааны 2-р хэсэгт нийт 11 улсын төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтыг Үндсэн хуулийн зохицуулалтын хүрээнд дэлгэрэнгүй байдлаар харьцуулан судлав. Харин судалгаанд хамруулсан 12 дахь улс болох Их Британийн хувьд Үндсэн хуулийн уламжлалт зохицуулалт, эрх зүйн тогтолцооны онцлогоос хамааран судалгаанд хамруулсан бусад орны холбогдох мэдээлэлтэй харьцуулах боломжгүй тул холбогдох мэдээллийг ерөнхий агуулгаар нь оруулав.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл