Цэс

Холбоо барих

СТ-18/210 Гадаадын зарим орны бага, дунд боловсролын тогтолцоо ба үндэсний өв, соёлыг сургалтын агуулга, хөтөлбөрт тусгасан байдлын талаарх харьцуулсан судалгаа

Энэхүү судалгаанд Олон улсын боловсролын үнэлгээний хөтөлбөр (PISA)-ийн чанарын үнэлгээний эрэмбэд тогтмол дээгүүр байр эзэлдэг БНСУ, Канад, Нидерланд, Норвег, Сингапур, Финлянд, ХБНГУ, Шинэ Зеланд, Эстони, Япон зэрэг улсын ерөнхий боловсролын тогтолцооны талаар судалсан болно. Судалгааны сэдвийн хүрээнд дээрх орнуудын ерөнхий боловсролын тогтолцоо (сургуульд хүүхдийг хэдэн наснаас хамруулдаг, гадаад хэлийг хэдэн наснаас зааж эхэлдэг, ерөнхий боловсролын сургалтын агуулга буюу сургалтын хөтөлбөр, сурах бичигт үндэсний өв, соёлыг ямар хувь хэмжээтэй тусгадаг гэх мэт)-ны асуудлуудыг холбогдох хууль эрх зүйн орчны хүрээнд судалсан болно.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл