Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/


“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2019 он/

 

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

1

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№01 /1054/

Татах

2

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх

тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 158

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№01 /1054/

Татах

3

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон

томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 159

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№01 /1054/

Татах

4

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 271

2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр

№01 /1054/

Татах

5

Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг

захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№01 /1054/

Татах

6

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№02 /1055/

Татах

7

Гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№02 /1055/

Татах

8

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай        

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 161

2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

№02 /1055/

Татах

9

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 62 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг дахин хянаж, эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 03

2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№02 /1055/

Татах

10

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№02 /1055/

Татах

11

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс хоорондын гэрээ

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№02 /1055/

Татах

12

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 01

2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№03 /1056/

Татах

13

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 02

2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№03 /1056/

Татах

14

Журам, жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 277

2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр

№03 /1056/

Татах

15

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 281

2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр

№03 /1056/

Татах

16

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№04 /1057/

Татах

17

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№04 /1057/

Татах

18

Б.Ундармаагийн Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцсэн тухай            

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 01

2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№04 /1057/

Татах

19

Л.Энхболдын Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцсэн тухай           

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 02

2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№04 /1057/

Татах

20

Д.Дамба-Очирын Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх асуудлыг хэлэлцсэн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 03

2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№04 /1057/

Татах

21

Г.Солтаны Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэх эсэх  асуудлыг хэлэлцсэн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 04

2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№04 /1057/

Татах

22

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 05

2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№04 /1057/

Татах

23

Тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 06

2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№04 /1057/

Татах

24

24. Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай               

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 291

2018 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр

№04 /1057/

Татах

25

Сонгуулийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.5 дахь хэсгийн зохицуулалтаар   Цэцийн 2010 оны 01 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсон холбогдох хуулийн заалтыг агуулгаар нь дахин сэргээсэн эсэх маргааныг эцэслэн хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 01

2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр

№04 /1057/

Татах

26

Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№05 /1058/

Татах

27

Сонгуулийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№05 /1058/

Татах

28

Нотариатын тухай хуульд /шинэчилсэн найруулга/ өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№05 /1058/

Татах

29

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 317

2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр

№05 /1058/

Татах

30

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 319

2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр

№05 /1058/

Татах

31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.4 дэх хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 02

2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№05 /1058/

Татах

32

Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

33

Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

34

Тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 08

2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

35

М.Энхболдыг Улсын Их Хурлын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 09

2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

36

Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 10

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

37

Г.Занданшатарыг Засгийн газрын гишүүн-Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай      

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 11

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

38

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг огцруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 14

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

39

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 15

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

40

Монгол Улсын Ерөнхий консулын газар нээн ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 16

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

41

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойрогт нөхөн сонгууль товлон    зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай       

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 22

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

42

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай Дугаар 23

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 23

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

43

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 25

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

44

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 176

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

45

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 06

2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

46

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 07

2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

47

Наймдугаар Богд Жавзандамба хутагтын мэндэлсний 150 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 09

2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

48

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 10

2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

49

Шүүгчийн бүрэн эрхийг сэргээж, шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 11

2019 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№06 /1059/

Татах

50

Ажлын үнэлгээ шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 320

2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр

№06 /1059/

Татах

51

Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын албаны бүтэц батлах, орон тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 07

2019 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№07 /1060/

Татах

52

Төрийн албаны зөвлөлийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 12

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

53

Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 13

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

54

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 17

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

55

Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 18

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

56

Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 19

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

57

Төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн албанд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 20

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

58

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам   батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 21

2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

59

Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 24

2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№07 /1060/

Татах

60

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 327

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

61

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 332

2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

62

Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 339

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№07 /1060/

Татах

63

Гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

№08 /1061/

Татах

64

Гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

№08 /1061/

Татах

65

Гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

№08 /1061/

Татах

66

Иргэний болон аж ахуйн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээ

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№08 /1061/

Татах

67

Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээ

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№08 /1061/

Татах

68

Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь Улс хоорондын гэрээ

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№08 /1061/

Татах

69

Компакт гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

№09 /1062/

Татах

70

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 347

2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№09 /1062/

Татах

71

Гадаад харилцааны яамаар төлөөлүүлэн Монгол Улсын Засгийн газар болон Мянганы Сорилтын Корпорацаар төлөөлүүлэн Америкийн Нэгдсэн Улс хоорондын Мянганы сорилтын компакт гэрээ

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№09 /1062/

Татах

72

Монгол баатарлаг туульсаа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай           

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 13

2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№10 /1063/

Татах

73

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай        

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 22

2019 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр

№10 /1063/

Татах

74

Зарлиг хүчингүй болгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 24

2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр

№10 /1063/

Татах

75

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 341

2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№10 /1063/

Татах

76

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 348

2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№10 /1063/

Татах

77

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 353

2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№10 /1063/

Татах

78

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 354

2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№10 /1063/

Татах

79

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 26

2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр

№11 /1063/

Татах

80

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 357

2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№11 /1063/

Татах

81

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 362

2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№11 /1063/

Татах

82

Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 369

2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр

№11 /1063/

Татах

83

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 374

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№11 /1063/

Татах

84

Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 27

2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

85

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 28

2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

86

Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 29

2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

87

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 376

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

88

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 379

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

89

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 391

2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

90

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 394

2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

91

Улсын бүртгэлийн цахим мэдээллийн сангийн систем, техник технологи, програм хангамжийн ерөнхий шаардлага батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 395

2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

92

Дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 396

2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

93

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 397

2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№12 /1064/

Татах

94

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

95

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

96

Прокурорын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

97

Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

98

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 26

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

99

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 28

2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

100

Байнгын хорооны даргыг сонгох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 29

2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

№13 /1065/

Татах

101

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 30

2019 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр

№14

/1066/

Татах

102

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 36

2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр

№14

/1066/

Татах

103

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 43

2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр

№14

/1066/

Татах

104

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 44

2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр

№14

/1066/

Татах

105

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 45

2019 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр

№14

/1066/

Татах

106

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 49

2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

№14

/1066/

Татах

107

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 50

2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

№14

/1066/

Татах

108

А.Ганбатыг албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 51

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№14

/1066/

Татах

109

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 53

2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдөр

№14

/1066/

Татах

110

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 400

2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№14

/1066/

Татах

111

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 01

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№14

/1066/

Татах

112

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн         холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 01

2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр

№14

/1066/

Татах

113

Yндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 27

2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр

№15

/1067/

Татах

114

Ц.Зоригийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 54

2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр

№15

/1067/

Татах

115

Албан тушаалаас огцруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 55

2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр

№15

/1067/

Татах

116

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 56

2019 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр

№15

/1067/

Татах

117

Удирдлагын академийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 366

2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр

№15

/1067/

Татах

118

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 382

2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр

№15

/1067/

Татах

119

Улсын ерөнхий прокурорыг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 58

2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр

№16

/1068/

Татах

120

Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 59

2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр

№16

/1068/

Татах

121

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 60

2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№16

/1068/

Татах

122

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 5

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№16

/1068/

Татах

123

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 6

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№16

/1068/

Татах

124

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 7

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№16

/1068/

Татах

125

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 8

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№16

/1068/

Татах

126

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 9

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№16

/1068/

Татах

127

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№17

/1069/

Татах

128

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 61

2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№17

/1069/

Татах

129

Албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 66

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№17

/1069/

Татах

130

Албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 67

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№17

/1069/

Татах

131

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 12

2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№17

/1069/

Татах

132

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 24

2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр

№17

/1069/

Татах

133

Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 25

2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр

№17

/1069/

Татах

134

Нэмэлт протокол соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

135

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

136

Монголын үндэсний Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 30

2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

№18

/1070/

Татах

137

Монголын үндэсний Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 31

2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр

№18

/1070/

Татах

138

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 33

2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

139

Зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 70

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

140

Зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 71

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

141

Зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 72

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

142

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 26

2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

143

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 27

2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

144

Дүрэм батлах тухай

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 33

2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

145

Журам батлах тухай

Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 36

2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№18

/1070/

Татах

146

Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 9 дүгээр нэмэлт протокол

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№18

/1070/

Татах

147

Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

148

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

149

Түр хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 32

2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

150

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 34

2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

151

Түр хорооны даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 36

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

152

Авлигатай тэмцэх газрын даргыг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 37

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

153

Авлигатай тэмцэх газрын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 38

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

154

Авлигатай тэмцэх газрын дэд даргыг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 39

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

155

Авлигатай тэмцэх газрын дэд даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 40

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

156

Хуулийн төслүүд буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 42

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

157

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 43

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

158

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 44

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

159

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 45

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

160

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 46

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

161

Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 47

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

162

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 48

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

163

Элчин сайдыг эгүүлэн татах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 73

2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

164

Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 74

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№19

/1071/

Татах

165

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 37

2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

166

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 38

2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№19

/1071/

Татах

167

Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№20

/1072/

Татах

168

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 75

2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр

№20

/1072/

Татах

169

Журам, чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 43

2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№20

/1072/

Татах

170

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 64

2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр

№20

/1072/

Татах

171

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 68

2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр

№20

/1072/

Татах

172

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд  нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

173

Усны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

174

Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

175

Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

176

Газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

177

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 41

2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

178

Байнгын хорооны даргыг  сонгох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 49

2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

179

Цахим бодлогын түр хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 50

2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

180

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 69

2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр

№21

/1073/

Татах

181

Татварын ерөнхий хууль /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

182

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

183

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

184

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

185

Татварын ерөнхий хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

186

Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

187

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

188

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

189

Дампуурлын тухай  хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

190

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

191

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

192

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

193

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

194

Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

195

Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

196

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

197

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

198

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

199

Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

200

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

201

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

202

Газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

203

203. Өрсөлдөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№22

/1074/

Татах

204

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

205

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

206

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

207

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

208

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

209

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

210

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

211

Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

212

Малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр

№23

/1075/

Татах

213

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 51

2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

№23

/1075/

Татах

214

Хэмжил зүйн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

215

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

216

Хэмжил зүйн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

217

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

218

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

219

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

220

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24

/1076/

Татах

221

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№24

/1076/

Татах

222

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 70

2019 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр

№24

/1076/

Татах

223

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№25

/1077/

Татах

224

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

№25

/1077/

Татах

225

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

№25

/1077/

Татах

226

Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

227

Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

228

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

229

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай  хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

230

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

231

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

232

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

233

“Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 52

2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

№25

/1077/

Татах

234

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 56

2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№25

/1077/

Татах

235

Зарим албан тушаалтны цалингийн хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 57

2019 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№25

/1077/

Татах

236

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 58

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

237

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 59

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

238

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй  холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 62

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

239

Цалингийн хэмжээ тогтоох итгэлцүүр батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 63

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

240

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 64

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

241

Байнгын хорооны даргыг сонгох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 65

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

242

Үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 02 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 66

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

243

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хоёр, гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгэх Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 68

2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

244

Ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 69

2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

245

Сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 49 дүгээр тогтоол, 2019 оны 22, 23 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 02

2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр

№25

/1077/

Татах

246

Дипломат цол хүртээх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 103

2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр

№26

/1078/

Татах

247

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 104

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№26

/1078/

Татах

248

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 73

2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр

№26

/1078/

Татах

249

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 74

2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр

№26

/1078/

Татах

250

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 109

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№27

/1079/

Татах

251

Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 110

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№27

/1079/

Татах

252

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 111

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№27

/1079/

Татах

253

Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 112

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№27

/1079/

Татах

254

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 113

2019 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№27

/1079/

Татах

255

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 77

2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр

№27

/1079/

Татах

256

Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 106

2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

№27

/1079/

Татах

257

Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

258

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

259

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

260

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

261

Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

262

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

263

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

264

Радио долгионы тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

265

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

266

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

267

“Эрдэнэт үйлдвэр” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын болон Оросын Холбооны Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

268

Протокол соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

269

Протокол соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

270

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

271

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр

№28

/1080/

Татах

272

Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

273

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

274

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

275

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

276

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

277

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

278

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 60

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

279

Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 61

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

280

Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 67

2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

281

Үндсэн хуулийн цэцийн 2019 оны 03 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 70

2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

282

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх хугацаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 71

2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

283

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 72

2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

284

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн зарим хэсэг, заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 03

2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

№29

/1081/

Татах

285

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 54

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№30

/1082/

Татах

286

Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 120

2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр

№30

/1082/

Татах

287

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 124

2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр

№30

/1082/

Татах

288

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 107

2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

№30

/1082/

Татах

289

Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичиг батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 55

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№31

/1083/

Татах

290

Дүрэм шинэчлэн баталж, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 108

2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр

№31

/1083/

Татах

291

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№32

/1084/

Татах

292

Бага, дунд боловсролын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№32

/1084/

Татах

293

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 53

2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№32

/1084/

Татах

294

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 125

2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№32

/1084/

Татах

295

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 133

2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№32

/1084/

Татах

296

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 138

2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№32

/1084/

Татах

297

Төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримтлах бодлого батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 153

2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№33

/1085/

Татах

298

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 156

2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр

№33

/1085/

Татах

299

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 159

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№33

/1085/

Татах

300

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 162

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№34

/1086/

Татах

301

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 163

2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№34

/1086/

Татах

302

Дүрэм шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 170

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр

№34

/1086/

Татах

303

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 171

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр

№35

/1086/

Татах

304

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 178

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр

№35

/1086/

Татах

305

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 177

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр

№36

/1086/

Татах

306

Тогтоолын хавсралт шинэчлэн батлах тухай                Дугаар 181

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 181

2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр

№36

/1086/

Татах

307

Онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 74

2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№37

/1087/

Татах

308

Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх    асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 75

2019 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№37

/1087/

Татах

309

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 193

2019 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№37

/1087/

Татах

310

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 200

2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

№37

/1087/

Татах

311

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 201

2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

№37

/1087/

Татах

312

Ноот бичиг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№38

/1088/

Татах

313

Экспортын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№38

/1088/

Татах

314

Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№38

/1088/

Татах

315

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 202

2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

№38

/1088/

Татах

316

“БНМАУ-д тусламж үзүүлж буй зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийг байраар хангах, үйлчлэх зорилгоор БНМАУ-д орон сууц болон хэрэгцээт соёл, ахуйн объектуудыг барих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1971 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн протокол” болон “ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж буй машин, тоног төхөөрөмж болон бусад эд ангийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэхэд зориулан зөвлөлтийн техникийн төвүүдийг байгуулахад зориулж БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт газар олгох, барилга барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1979 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хэлэлцээр”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын ноот бичиг

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№38

/1088/

Татах

317

Монгол Улсын Засгийн газар Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Засгийн газар хоорондын экспортын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№38

/1088/

Татах

318

Монгол Улсын Засгийн газар, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк хоорондын Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№38

/1088/

Татах

319

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№39

/1088/

Татах

320

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№39

/1088/

Татах

321

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 76

2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№39

/1088/

Татах

322

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 153

2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр

№39

/1088/

Татах

323

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 204

2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр

№39

/1088/

Татах

324

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№39

/1088/

Татах

325

“Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл”-ийн Зээлийн хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№39

/1088/

Татах

326

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Манжуур хотод Консулын газар нээн ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 78

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№40

/1089/

Татах

327

Бүгд Найрамдах Беларусь Улсад Элчин сайдын яам нээн ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 79

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

№40

/1089/

Татах

328

Арабын Нэгдсэн Эмират Улсад Элчин сайдын яам нээн ажиллуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 80

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

№40

/1089/

Татах

329

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 157

2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№40

/1089/

Татах

330

А.Ганбатыг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 166

2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№40

/1089/

Татах

331

Д.Ганзоригийг албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 168

2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№40

/1089/

Татах

332

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 124

2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр

№40

/1089/

Татах

333

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 220

2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр

№40

/1089/

Татах

334

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 227

2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр

№40

/1089/

Татах

335

335. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.9 дэх заалт, 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 04

2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр

№40

/1089/

Татах

336

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай     /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

337

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

338

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

339

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

340

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

341

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

342

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

343

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

344

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

345

Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

346

Терроризмтой тэмцэх тухай хууль хүчингүй  болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

347

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

348

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

№41

/1090/

Татах

349

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

№41

/1090/

Татах

350

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 81

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

№41

/1090/

Татах

351

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 174

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

352

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 175

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

353

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 176

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

354

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 177

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр

№41

/1090/

Татах

355

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр

/Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах ба уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь-III” төсөл/

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№41

/1090/

Татах

356

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

357

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

358

Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

359

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

360

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

361

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

362

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

363

Цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

364

Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

365

Зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

366

Статистикийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

367

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№42

/1091/

Татах

368

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хавсралт соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

369

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр болон зээлийн гэрээ соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

370

Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

371

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 77

2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№43

/1092/

Татах

372

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 82

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

№43

/1092/

Татах

373

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 83

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

374

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 84

2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

375

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 85

2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

376

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг гурав дахь   хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг, хугацаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 86

2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

377

Цэргийн дээд цол олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 181

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

378

Журамд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 186

2019 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

379

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 190

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№43

/1092/

Татах

380

Сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 22, 23 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 03

2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр

№43

/1092/

Татах

381

Улаанбаатар хотноо 2017 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулсан Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар хоорондын  нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлт

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№43

/1092/

Татах

382

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

Монгол Улсын олон улсын гэрээ

№43

/1092/

Татах

383

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүний албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 194

2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

№44

/1093/

Татах

384

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 195

2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

№44

/1093/

Татах

385

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай        

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 196

2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

№44

/1093/

Татах

386

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 197

2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр

№44

/1093/

Татах

387

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 198

2019 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдөр

№44

/1093/

Татах

388

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргаар томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 199

2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр

№44

/1093/

Татах

389

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 201

2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№44

/1093/

Татах

390

Дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 243

2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр

№44

/1093/

Татах

391

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№45

/1094/

Татах

392

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№45

/1094/

Татах

393

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 90

2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№46

/1095/

Татах

394

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 91

2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№46

/1095/

Татах

395

Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 92

2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№46

/1095/

Татах

396

Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 94

2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

№46

/1095/

Татах

397

Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргыг нөхөн томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 95

2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

№46

/1095/

Татах

398

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 204

2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№46

/1095/

Татах

399

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 205

2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№46

/1095/

Татах

400

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 206

2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр

№46

/1095/

Татах

401

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 246

2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр

№46

/1095/

Татах

402

Горим батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 267

2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

№46

/1095/

Татах

403

Монгол Улсын Засгийн газрын Хүндэт өргөмжлөл, гэрчилгээний загвар, журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 271

2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр

№46

/1095/

Татах

404

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн зарим хэсэг, заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 04

2019 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр

№46

/1095/

Татах

405

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2020 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

406

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

407

Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

408

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

409

Газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

410

Газрын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

411

Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

412

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

413

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

414

Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

415

Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн зарим хэсэг, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

416

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

417

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

418

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

419

Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

420

Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 89

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

421

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 103

2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№47

/1096/

Татах

422

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

423

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

424

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

425

Өрийн удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

426

Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

427

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай  хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

428

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

429

Агаарын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

430

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийн зарим заалт, хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

431

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

432

Ойн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

433

Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

434

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

435

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

436

Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

437

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

438

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг  дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

439

Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

440

Гаалийн албан татварыг хөнгөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

441

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

442

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

443

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 87

2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

444

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 88

2019 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

445

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 93

2019 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

446

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 96

2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№48

/1097/

Татах

447

Ардчилсан хувьсгалын 30 жилийн ойн медаль бий болгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 97

2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№48

/1097/

Татах

448

Өмгөөллийн тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

449

Өмгөөллийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

450

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

451

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

452

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

453

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

454

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт  оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

455

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим бүлэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

456

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

457

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд  нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

458

Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

459

Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

460

Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

461

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

462

Төрийн аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

463

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

464

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

465

Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

466

Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн  тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

467

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

468

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 100

2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

469

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 104

2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

470

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 105

2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр

№49

/1098/

Татах

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл