Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2016 он/

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

01

Хамтын тэтгэврийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №01/910/ татах
02 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр №01/910/ татах
03 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
04 Гааль, татварын ерөнхий газрын эрх зүйн байдлын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
05 Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
06 Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
07 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
08 Гаалийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
09 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай "Шинэчилсэн найруулга/ хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
10 Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр №01/910/ татах
11 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр №01/910/ татах
12 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №01/910/ татах
13 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №01/910/ татах
14 Тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 114

2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр №01/910/ татах
15 Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 115

2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр №01/910/ татах
16 Үндэсний статистикийн хорооны даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 116

2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр №01/910/ татах
17 Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг албан тушаалаас нь чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 117

2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр №01/910/ татах
18 Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 118

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №01/910/ татах
19 Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх, гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 

Дугаар 119

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №01/910/ татах
20 Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 186 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр №01/910/ татах
21 Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 187 2015 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр №01/910/ татах
22 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого явуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 439 2015 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр №01/910/ татах
23 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 456 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр №01/910/ татах
24 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 461 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр №01/910/ татах
25 Тусгай зориулалтаар 2016 онд агнах агнуурын амьтны тоог тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 463 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр №01/910/ татах
26 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 16 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр №01/910/ татах
27 Зарим шүүгчийг анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 189

2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр №02/911/ татах
28 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 193

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №02/911/ татах
29 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 194

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №02/911/ татах
30 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 

Дугаар 490

2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр №02/911/ татах
31 Засгийн газрын агентлаг, төрийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 501

2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №02/911/ татах
32 Жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 502

2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №02/911/ татах
33 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 503

2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №02/911/ татах
34 Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 469 2015 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр №03/912/ татах
35 Журам шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 477 2015 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр №03/912/ татах
36 Дүрэм батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 483 2015 оны 12 дугаар сарын 12-ний өдөр №03/912/ татах
37 Сонгуулийн тухай хууль Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
38 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
39 Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
40 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
41 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
42 Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
43 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №04/913/ татах
44 Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 01 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр №04/913/ татах
45  Байнгын хорооны дарга сонгох, чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 02 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр №04/913/ татах
46 Байнгын хорооны даргыг сонгох, чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 03 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр №04/913/ татах
47 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 487 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр №04/913/ татах
48

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр №05/914/ татах
49 Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр №05/914/ татах
50 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр №05/914/ татах
51 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр №05/914/ татах
52 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр №05/914/ татах
53 Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр №05/914/ татах
54 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр №05/914/ татах
55 Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 05 2016 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр №05/914/ татах
56 Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 496 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №05/914/ татах
57 Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
58 Улс төрийн намын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ болон холбогдох бусад хуулийн төслүүдийг буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 04

2016 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр №06/915/ татах
59 Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудлын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 06

2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр №06/915/ татах
60 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 

Дугаар 08

2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
61 Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдрийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 

Дугаар 09

2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
62 Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 

Дугаар 10

2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
63 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 11 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
64 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 01 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
65 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 508

2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №06/915/ татах
66 Талбайг нөөцөд авах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 512

2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №06/915/ татах
67 Журам, тооны хязгаар батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 513

2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр №06/915/ татах
68 Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 530

2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр №06/915/ татах
69 Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1,2 дугаар зүйлийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 01 2016 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр №06/915/ татах
70 Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 348 дугаар тогтоолоор баталсан "Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам"-ын зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 01 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №06/915/ татах
71 Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
72 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
73 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
74 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
75 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
76 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
77 Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
78 Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
79 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
80 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
81 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
82 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
83 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
84 Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
85 Төрийн албаны тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
86  Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №07/916/ татах
87 Эрүүл ахуйн тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
88 Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
89 Дархлаажуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
90 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
91 Ариун цэврийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
92 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
93 Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
94 Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
95 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
96 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
97 Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
98 Хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №07/916/ татах
99 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №07/916/ татах
100 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №07/916/ татах
101 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №07/916/ татах
102 Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 111

2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
103 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 07

2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр №07/916/ татах
104 "Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 14 дүгээр дүгнэлтийн тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 18

2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №07/916/ татах
105 Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 03 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №07/916/ татах
106 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 04 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №07/916/ татах
107 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.3, 7.2.17 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 02 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр №07/916/ татах
108

Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
109

Авто замын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
110 Автотээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
111

Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
112

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
113 Агаарын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
114 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
115

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
116 Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
117

Амьтны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
118

Ариун цэврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
119 Архивын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
120

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
121

Аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
122

Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
123

Аялал жуулчлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
124

Бага, дунд боловсролын  тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
125

Байгууллагын нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
126

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
127

Байгалийн ургамлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
128 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
129

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
130

Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
131

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
132 Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
133

Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
134 Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
135

Биеийн тамир, спортын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
136

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
137 Боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
138

Валютын зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
139

Векселийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
140

Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
141

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
142 Гадаадын цэргийн хүчнийг байрлуулах, дамжин өнгөрүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
143

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
144 Газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
145

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
146 Газрын хэвлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
147

Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
148 Геодези, зураг зүйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
149 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
150

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
151

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
152

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
153 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
154 Даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
155 Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
156 Дайны байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
157

Дайчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
158 Дампуурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
159 Дархлаажуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль Монгол Улсын хууль №08/917/ татах
160

Донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
161 Дээд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
162

Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
163

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
164

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
165

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
166 Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
167 Зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
168 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
169 Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
170 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
171 Зээлийн мэдээллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
172

Инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
173 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
174

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
175

Иргэний нисэхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
176

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
177

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
178

Концессын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
179 Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
180

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
181 Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
182 Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
183 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
184 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
185

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
186 Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
187 Монгол Улсын Төрийн ордны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
188 Монгол Улсын хилийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
189

 Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
190 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
191 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
192 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
193 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
194 Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
195

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
196 Номын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
197 Ойн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
198 Онц байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
199

Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр
№08/917/
татах
200 Орон сууц хувьчлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
201

Орон сууцны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
202 Өрсөлдөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
203 Патентийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
204 Радио долгионы тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
205 Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
206

Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
207 Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
208 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
209 Соёлын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
210

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
211 Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
212 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
213

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
214 Сэргээгдэх эрчим хүчний  тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
215 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
216 Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
217 Тариалангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
218 Таримал ургамлын үр, сортын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
219 Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
220 Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай     Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
221 Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
222 Технологи дамжуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
223 Төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
224 Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
225 Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
226 Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
227

Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
228 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
229 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
230

Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
231 Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
232 Төрийн нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
233 Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
234 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
235 Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
236 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
237 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
238

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
239 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн  эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
240 Улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
241 Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
242 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
243 Улсын нисэхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
244 Улсын нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
245 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
246 Ургамал хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
247 Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
248

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
249 Усан замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
250

Усны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
251

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
252

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
253 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
254

Үрийн тариалангийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
255 Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
256 Харилцаа холбооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
257 Харьяатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
258

Хаягжуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
259

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
260

Ховордсон амьтан, ургамал,  тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
261 Хог хаягдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
262 Хоршооны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
263

Хот байгуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
264 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
265

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
266

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
267 Хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
268

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
269 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхийн эдийн биржийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
270 Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
271

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
272

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
273 Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
274  Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
275

Хувийн хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
276

Хувиргасан амьд организмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
277

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
278

Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
279

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
280 Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
281 Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
282 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
283

Хүнсний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
284 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
285 Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
286 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
287 Цахим гарын үсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
288 Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
289 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
290 Цэргийн албан хаагчийн эд хөрөнгийн хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
291

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
292 Шилэн дансны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
293 Шуудангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
294 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
295 Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
296 Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
297 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
298

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
299 Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
300 Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
301

Эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
302 Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
303 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
304 Галт зэвсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
305

Монгол хэлний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
306

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
307 Галын аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
308

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
309

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
310 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
311

 Нийтийн сонсголын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
312

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
313 Хилийн боомтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
314

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
315 Хувь хүний нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
316 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
317 Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай    Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
318

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
319

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
320 Захиргааны журмаар албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
321

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр №08/917/ татах
322

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр №08/917/ татах
323 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр №08/917/ татах
324 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр №08/917/ татах
325

Тариалангийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №08/917/ татах
326

Тариалангийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №08/917/ татах
327 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №08/917/ татах
328 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
329

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
330 Онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
331 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
332

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
333

Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
334

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
335

Тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
336

Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
337 Зөрчлийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан  авах зарим арга хэмжээний тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 113 2015 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
338 Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 12 2016 оны 01 дүгээр сарын 22-ний өдөр №08/917/ татах
339 Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 13 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
340 Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай   Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 14 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №08/917/ татах
341 Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 17 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
342 Монгол Улсын  тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030  батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 19 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
343 Сент Люси Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 22 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
344 Бүгд Найрамдах Габон Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 23 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
345 Бүгд Найрамдах Нигер Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 24 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
346 Бүгд Найрамдах Камерун Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 25 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
347 Маршаллын Арлуудын Бүгд Найрамдах Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 26 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
348 Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай              Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 27 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №08/917/ татах
349 Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс эгүүлэн татах тухай             Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 29 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр №08/917/ татах
350

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
351 Нийтийн сонсголын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
352 Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай   Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
353 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
354 Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
355 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
356 Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
357

Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
358 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай       Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
359 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
360

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
361 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
362

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
363

Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
364 Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
365 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
366

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
367 Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
368

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
369 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
370 Сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
371 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
372 Ард нийтийн санал асуулгын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
373

Ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
374

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
375 Барилгын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
376

Барилгын тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
377

Барилгын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
378 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил , үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
379

Авто замын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
380 Хүүхэд хамгааллын тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
381

Хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
382

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
383

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
384

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
385

Дархлаажуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
386

Гэр бүлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
387 Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
388

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
389

Хүүхдийн эрхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
390

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
391

. Барилгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
392

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
393

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
394

. Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
395 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил , үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
396

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
397 Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
398 Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
399

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
400

Ирээдүйн өв сангийн тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
401

Хүний хөгжил сангийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
402

Төв банк

/Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
403

Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
404 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
405

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
406 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
407

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
408 Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
409 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
410 . Шилэн дансны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
411

Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
412

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
413

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
414

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
415

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
416

Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг сайжруулах төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр №09/918/ татах
417

Зээлийн батлан даалтын системийг дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байр бий болгох төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр №09/918/ татах
418

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр №09/918/ татах
419 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг буцаах тухай  

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 15

2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
420 Хуулийн төсөл буцаах тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар16 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр №09/918/ татах
421 Хуулийн төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 20
 

2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
422 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 21
 

2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны  өдөр №09/918/ татах
423 Хуулийн төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 28
 

2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр №09/918/ татах
424 “Нийгмийн халамжийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын ИХ Хурлын тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 30
 

2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №09/918/ татах
425 Улсын ерөнхий байцаагчийн эрх олгох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 484

2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр №09/918/ татах
426 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын зарим зүйл, заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 03 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр №09/918/ татах
427 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 05

2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр №10/919/ татах
428 Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 2

2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр №10/919/ татах
429 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2 дахь хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 04 2016 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр №10/919/ татах
430 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 11

2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
431 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 12

2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
432 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 13

2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
433 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 14

2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
434 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 15

2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
435 Элчин сайдыг  тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 16

2016 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
436 Хөтөлбөр батлах тухай         Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 4 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр №11/920/ татах
437 Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2016 оны хэмжээг тогтоох тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 13 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр №11/920/ татах
438 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар15 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр №11/920/ татах
439 Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар30 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
440 Журамд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар45 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр №11/920/ татах
441 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 02 2016 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр №12/921/ татах
442 Журам шинэчлэн баталж, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 10 2016 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр №13/922 татах
443

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим заалт  Үндсэн хуулийн цэцийн 2010 оны 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон хуулийн заалтыг агуулгаар нь дахин сэргээсэн эсэх тухай маргааныг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэсэн тухай

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 03 2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр №13/922/ татах
444 Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  ээлжит сонгуулийг товлон зарлах тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 31 2016 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр №14/923/ татах
445 Монгол Улсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  ээлжит сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 32 2016 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр №14/923/ татах
446 Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 26

2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр №14/923/ татах
447 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 27

2016 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр №14/923/ татах
448 Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 102

2016 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр №14/923/ татах
449 Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 15 дахь илтгэл Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын илтгэл 2016 он №14/923/ татах
450 Авлигатай тэмцэх газрын даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 33

2016 оны 04 дүгээр сарын 14 №15/924/ татах
451 Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай       

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 33
 

2016 оны 04 дүгээр сарын 14 №15/924/ татах
452 Журам шинэчлэн батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 29

2016 оны 1 дүгээр сарын 11 №15/924/ татах
453

Баяр наадам тэмдэглэх хугацааны тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 122

2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр №16/925/ татах
454 Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 126

2016 оны 2 дугаар сарын 29-ний өдөр №16/925/ татах
455

Сонгуулийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн7.1.1 дэх заалт, 120 дугаар зүйлийн 120.3 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт 

Дугаар 05

2016 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр №16/925/ татах
456

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №17/926/ татах
457

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 36

2016 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр №17/926/ татах
458 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 29

2016 оны 04 дүгээр сарын 26-ний өдөр №17/926/ татах
459 Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний туха

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар  137

2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр №17/926/ татах
460 Тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 151 2016 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр №18/927/ татах
461 Албан тушаалтнуудын 2015 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн байдал Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл 2016 оны 05 дугаар сарын 05 №18/927/ татах
462

Органик хүнсний тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр №19/928/ татах
463 Сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах  тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр №19/928/ татах
464 Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 34

2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №19/928/ татах
465 Үндсэн хуулийн цэцийн 2016 оны 05 дугаар дүгнэлтийн тухай    Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 38 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр №19/928/ татах
466 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 39

2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр №19/928/ татах
467 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай  

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 40

2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр №19/928/ татах
468 “Төрийн үйчилгээний нэгдсэн төв”-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай        Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 141 2016 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр №19/928/ татах
469 Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №20/929/ татах
470

Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №20/929/ татах
471 Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №20/929/ татах
472 Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №20/929/ татах
473 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр №20/929/ татах
474 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулах, тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, төвийг тогтоох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 41 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр №20/929/ татах
475 Журам батлах тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 153 2016 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр №20/929/ татах
476 Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2.ж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.30.е дэх заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 06 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр №20/929/ татах
477 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдөр №21/930/ татах
478

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдөр №21/930/ татах
479 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдөр №21/930/ татах
480 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдөр №21/930/ татах
481 Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдөр №21/930/ татах
482 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдөр №21/930/ татах
483

Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
484

Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
485 Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
486 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
487 Эрүүгийн байцаан шийтгэх  хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
488 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
489 Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
490 Шүүгчийн орон тоог шинэчлэн батлах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 42

2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
491 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 43

2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №21/930/ татах
492 “Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 44

2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр №21/930/ татах
493  “Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 45

2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр №21/930/ татах
494 Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс байгуулах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 46

2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр №21/930/ татах
495 Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 47

2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр №21/930/ татах
496 Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 49

2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр №21/930/ татах
497 Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай  

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 50

016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр №21/930/ татах
498 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 35

2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр №21/930/ татах
499 Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг  соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр №22/931/ татах
500 Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр №22/931/ татах
501 Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилтийн зээлийн хэлэлцээрийг  соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр №22/931/ татах
502 Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр №22/931/ татах
503 Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх   маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай     

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугар 07

2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр №22/931/ татах
504 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 58

2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр №23/932/ татах
505 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай    

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 59

2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр №23/932/ татах
506 Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай     

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 60

2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр №23/932/ татах
507 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг томилох тухай    

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 61

2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр №23/932/ татах
508 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай      

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 64

2016 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр №23/932/ татах
509 Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 65

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр №23/932/ татах
510 Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 66

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр №23/932/ татах
511 Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай     

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 67

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр №23/932/ татах
512 Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 68

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр №23/932/ татах
513 Шүүгчийн бүрэн эрхийг сэргээж, шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай       

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 69

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр №23/932/ татах
514 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зарим зүйл, заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай   Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 08 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ний өдөр №23/932/ татах
515 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 70

2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр №24/933/ татах
516 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 73

2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр №24/933/ татах
517 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 74

2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр №24/933/ татах
518 Элчин сайдыг  тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 75

2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр №24/933/ татах
519

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах  тухай, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын  Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын зарим зүйл, заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай


 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 04 2016 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр №24/933/ татах
520 Зарлигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 82

2016 оны 06 дугаар 22-ны өдөр №25/934/ татах
521 Иргэнд 2016 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 173

2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр №25/934/ татах
522 Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 176

2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр №25/934/ татах
523 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 01

2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр №26/935/ татах
524

Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 02

2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр №26/935/ татах
525

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 03

2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр №26/935/ татах
526 Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар76

2016 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр №26/935/ татах
527

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг      Дугаар 80 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр №26/935/ татах
528

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг      Дугаар 81 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр №26/935/ татах
529

Анхдугаар чуулганыг товлон зарлах тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 87

2016 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр №26/935/ татах
530 Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 185

2016 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр №26/935/ татах
531 Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 193

2016 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр №26/935/ татах
532 Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны бүрэлдэхүүний тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 04 2016 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр №27/936/ татах
533 Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 05 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №27/936/ татах
534

Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит сонгуулийг товлон зарлах, санал авах өдрийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 06 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №27/936/ татах
535 Авлигатай тэмцэх газрын даргыг томилох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 07 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №27/936/ татах
536 Журам батлах тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 215 2016 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр №27/936/ татах
537 Журамд нэмэлт оруулах тухай  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 217 2016 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр №27/936/ татах
538 Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
539 Монгол Улсын Засгийн газрын бүтцийн тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
540 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
541 Засгийн газрын бүтцийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
542 Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
543 Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
544 Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
545 Тахарын албаны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
546 Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
547 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
548 Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
549 Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
550 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
551 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
552 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
553 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
554 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
555 Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
556 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
557 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
558 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
559 Орон сууц хувьчлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
560 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
561 Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
562 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
563 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
564 Статистикийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
565 Соёлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
566 Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
567 Биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
568 Хилийн боомтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
569 Гааль, татварын ерөнхий газрын эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
570 Гаалийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
571 Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
572 Харьяатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
573 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
574 Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
575 Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
576 Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
577 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
578 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
579 Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
580 Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
581 Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 08
 

2016 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр №28/937/ татах
582 Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг томилох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 09
 

2016 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр №28/937/ татах
583 Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 10
 

2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
584 Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр томилох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 11
 

2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
585 Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 12
 

2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр №28/937/ татах
586 Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 13


 

2016 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр №28/937/ татах
587 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 

Дугаар 91

2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/937/ татах
588

Дипломат дээд цол олгох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 

Дугаар 92

2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/937/ татах
589

Монгол Улсын цол олгох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 

Дугаар 93

2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/937/ татах
590 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг 

Дугаар 109

2016 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр №28/937/ татах
591 “Сайн оюутан” хөтөлбөр батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 229

2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр №28/937/ татах
592 Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүдийг томилох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 14 2016 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр №29/938/ татах
593 Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай         Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 15 2016 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр №29/938/ татах
594 Монгол Улсын Засгийн газрын зарим  гишүүнийг томилох тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 16 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
595 Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийг томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 17 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
596 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргыг томилох тухай            Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 18 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
597 Санхүүгийн зохицуллах хорооны гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 19 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
598 Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүнийг томилох тухай      Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 20 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
599 Үндэсний статистикийн хорооны даргыг томилох тухай             Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 21 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
600 Монгол Улсын Их Хурлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай  Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 22 2016 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр №29/938/ татах
601 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай                          Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 234 2016 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр №29/938/ татах
602 Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 24

2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр №30/939/ татах
603 Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 25
 

2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр №30/939/ татах
604 Журам батлах, мал эмнэлгийн хяналтын цэгийн байршил тогтоох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 240
 

2016 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр №30/939/ татах
605

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүний албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 111

2016 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр №31/940/ татах
606

Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 112

2016 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр №31/940/ татах
607

Шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 113

2016 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр №31/940/ татах
608

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 114

2016 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдөр №31/940/ татах
609

Хувьсах зардлын дундаж норматив, санхүүжүүлэх аргачлал батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 242

2016 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр №31/940/ татах
610

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 249

2016 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр №32/941/ татах
611

Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 261

2016 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдөр №32/941/ татах
612

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 276

2016 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр №32/941/ татах
613  Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 288

2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр №32/941/ татах
614

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 292

2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр №32/941/ татах
615

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 293

2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр №32/941/ татах
616

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар314

2016 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр №32/941/ татах

 

 

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл