Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2017 он/

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн товъёог /2017 он/

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

1

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 80

2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр

01 /958/

Татах

2

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 171

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

01 /958/

Татах

3

Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах

шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 172

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

01 /958/

Татах

4

Дипломат дээд цол олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 173

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

01 /958/

Татах

5

Цэргийн дээд цол олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 179

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

01 /958/

Татах

6

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх

тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 180

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

01 /958/

Татах

7

Улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн

албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 181

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

01 /958/

Татах

8

Зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 182

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

01 /958/

Татах

9

Зарим хүмүүсийг Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 183

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

01 /958/

Татах

10

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит цом гардуулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 185

2016 оны 12 дугаар сарын 29ий өдөр

01 /958/

Татах

11

Гемодиализ эмчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 159

2016 оны 11 дүгээр сарын 23ы өдөр

01 /958/

Татах

12

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 169

2016 оны 11 дүгээр сарын 30ы өдөр

01 /958/

Татах

13

Батлан хамгаалах, хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 186

2016 оны 12 дугаар сарын 14ий өдөр

01 /958/

Татах

14

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2017 оны хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 197

2016 оны 12 дугаар сарын 21ий өдөр

01 /958/

Татах

15

Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 215

2016 оны 12 дугаар сарын 28ы өдөр

01 /958/

Татах

16

Олон улсын гэрээний тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01ий өдөр

02 /959/

Татах

17

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01ий өдөр

02 /959/

Татах

18

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн

зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01ий өдөр

02 /959/

Татах

19

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 81

2016 оны 12 дугаар сарын 28ы өдөр

02 /959/

Татах

20

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 82

2016 оны 12 дугаар сарын 28ы өдөр

02 /959/

Татах

21

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн

төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 01

2016 оны 01 дүгээр сарын 05ы өдөр

03 /960/

Татах

22

Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 02

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

23

Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 03

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

24

Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнээс

чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 04

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

25

Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 05

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

26

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 06

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

27

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторыг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 07

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

28

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 08

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

29

Шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 03

2016 оны 01 дүгээр сарын 10ы өдөр

03 /960/

Татах

30

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 04

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

31

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 05

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

№03 /960/

Татах

32

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 06

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

03 /960/

Татах

33

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 08

2016 оны 01 дүгээр сарын 13ы өдөр

03 /960/

Татах

34

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн

албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 09

2016 оны 01 дүгээр сарын 13ы өдөр

03 /960/

Татах

35

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 09

2016 оны 01 дүгээр сарын 12ы өдөр

04 /961/

Татах

36

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 202

2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

04 /961/

Татах

37

Сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үднсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 01

2016 оны 01 дүгээр сарын 18ы өдөр

04 /961/

Татах

38

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

39

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

40

Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

41

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

42

Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

43

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

44

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай

хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

45

Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

46

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

47

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

48

Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

49

Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр

05 /962/

Татах

50

Замын хөдөлгөөнй аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөл оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

05 /962/

Татах

51

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр

05 /962/

Татах

52

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 10

2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр

05 /962/

Татах

53

Улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн

албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 181

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

05 /962/

Татах

54

Монгол Улсын хилийн тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

55

Монгол Улсын хилийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

56

Хилийн боомтын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

57

Гаалийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

58

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

59

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

60

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

61

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

62

Сонгуулийн тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

63

Төрийн албаны тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

64

Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

65

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

66

Монгол Улсын хилийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

06 /963/

Татах

67

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийг товлон зарлах сонгуулийн санал авах

өдрийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 13

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

06 /963/

Татах

68

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 14

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

06 /963/

Татах

69

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 15

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

06 /963/

Татах

70

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 16

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

06 /963/

Татах

71

Арбитрын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

72

Арбитрын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

73

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай

хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

74

Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

75

Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

76

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

77

Концессын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

78

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай

хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

79

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд

хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

80

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай

хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

81

Валютын зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

82

Векселийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

83

Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

84

Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

85

Эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

86

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

87

Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

88

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

89

Даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

90

 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай

хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

07 /964/

Татах

91

Гамшгаас хамгаалах тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

92

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль хүчингүй

болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

93

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

94

Авто замын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

95

Автотээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

96

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас

ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

97

Амьтны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

98

Архивын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

99

Бага, дунд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

100

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн

тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

101

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

102

Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

103

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

104

Геодези, зураг зүйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

105

Дипломат албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

106

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

107

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

108

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

109

Иргэний нисэхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

110

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

111

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

112

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

113

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

114

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

115

Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

116

Номын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

117

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

118

Ойн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

119

Онц байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

120

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих

шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт

оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

121

Төмөр замын тээврийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

122

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

123

Улсын нисэхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

124

Улсын нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

125

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

126

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын

ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

127

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

128

Хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

129

Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

130

Цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт

оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

131

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

132

Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

133

Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

134

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

135

Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

136

Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

07 /964/

Татах

137

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

08 /965/

Татах

138

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

08 /965/

Татах

139

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын

тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /965/

Татах

140

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /965/

Татах

141

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /965/

Татах

142

Цагдаагийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

143

Цагдаагийн албаны тухай хууль хүчингүй

болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

144

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг

дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

145

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж

мөрдөх журмын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

146

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

147

Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

148

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

149

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

150

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд

нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

151

Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

152

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан

хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

153

Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

154

Галт зэвсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

155

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

156

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн

этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

157

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

158

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

159

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

160

Ойн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

161

Усны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

162

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

163

Монгол Улсын Их Хурлын 1999 оны

64 дүгээр тогтоолын хавсралтад

нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 18

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

08 /965/

Татах

164

Зарим байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 19

2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр

08 /965/

Татах

165

Хэнтий Хаан уулын нэрийг өөрчлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 20

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

166

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны

хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх

асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 21

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

08 /965/

Татах

167

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Монголросцветмет”

ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 23

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр

08 /965/

Татах

168

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы

хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

09 /966/

Татах

169

Дипломат албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

09 /966/

Татах

170

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

09 /966/

Татах

171

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

09 /966/

Татах

172

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан

авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

09 /966/

Татах

173

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

09 /966/

Татах

174

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг

дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

09 /966/

Татах

175

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр

09 /966/

Татах

176

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр

09 /966/

Татах

177

Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр

09 /966/

Татах

178

Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр

09 /966/

Татах

179

Нийтийн сонсгол зохион байгуулах

журам батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 12

2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

09 /966/

Татах

180

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 10

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

09 /966/

Татах

181

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 11

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

09 /966/

Татах

182

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 12

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

09 /966/

Татах

183

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 13

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

09 /966/

Татах

184

Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 11

2017 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№10 /967/

Татах

185

Үндэсний аян өрнүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 212

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№10 /967/

Татах

186

Авто тээврийн хэрэгслийг техникийн

хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношилгооны төлбөрийн хэмжээг

шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 213

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№10 /967/

Татах

187

Мал, мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх

зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 14

2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр

№10 /967/

Татах

188

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

189

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

190

Төрийн нууцын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

191

Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

192

Архивын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

193

Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

194

Байгууллагын нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

195

Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

196

Дайчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

197

Дипломат албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

198

Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

199

Инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

200

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

201

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

202

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

203

Патентийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

204

Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

205

Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

206

Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

207

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

208

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

209

Хувиргасан амьд организмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

210

Цахим гарын үсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

211

Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

212

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай                                   

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 83

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

213

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 84

2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№11 /968/

Татах

214

Дотоодын цэргийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

215

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

216

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

217

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

218

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

219

Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

220

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд нэмэлт

оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

221

Төрийн нууцын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

222

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

223

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

224

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

225

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

226

Галт зэвсгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

227

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

228

Дотоодын цэргийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

229

Монгол Улсын Их Хурлын 2006 оны 98 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 22

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№12 /969/

Татах

230

Ахмад настны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

№13 /970/

Татах

231

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

№13 /970/

Татах

232

Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№13 /970/

Татах

233

Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№13 /970/

Татах

234

234. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№13 /970/

Татах

235

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№13 /970/

Татах

236

Соёмбот хөшөө босгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 184

2016 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр

№14 /971/

Татах

237

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 14

2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр

№14 /971/

Татах

238

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 18

2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр

№14 /971/

Татах

239

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 19

2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр

№14 /971/

Татах

240

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 20

2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр

№14 /971/

Татах

241

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 24

2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр

№14 /971/

Татах

242

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 25

2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр

№14 /971/

Татах

243

Зарим хүмүүсийг анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 26

2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр

№14 /971/

Татах

244

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц

Олон улсын гэрээ

Монгол Улс 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр соёрхон баталсан

№14 /971/

Татах

245

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол

Олон улсын гэрээ

Монгол Улс 2008 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр соёрхон баталсан

№14 /971/

Татах

246

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга яваалах, Зөвлөлдөх зөвлөлийг байгуулах тухай       

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 24

2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр

№15 /972/

Татах

247

Дипломат дээд цол олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 29

2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр

№15 /972/

Татах

248

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 38

2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр

№15 /972/

Татах

249

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, орон тооны гишүүнд зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 39

2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр

№15 /972/

Татах

250

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 40

2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр

№15 /972/

Татах

251

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 41

2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр

№15 /972/

Татах

252

Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 42

2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр

№15 /972/

Татах

253

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын Хавсралтын зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 02

2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр

№15 /972/

Татах

254

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№16 /973/

Татах

255

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№16 /973/

Татах

256

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

257

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

258

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

259

Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

260

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

261

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

262

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

263

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

264

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

265

Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

266

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

267

Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

268

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

269

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

270

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

271

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

272

Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

273

Концессын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

274

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

275

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 25

2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№16 /973/

Татах

276

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 26

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№16 /973/

Татах

277

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 27

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

278

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 28

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

279

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 29

2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№16 /973/

Татах

280

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 44

2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр

№17 /974/

Татах

281

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 45

2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр

№17 /974/

Татах

282

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн-ийг шинэчлэн батлах тухай зарлигт өөрчлөлт оруулах тухай        

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 47

2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр

№17 /974/

Татах

283

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 49

2017 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр

№17 /974/

Татах

284

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 53

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр

№17 /974/

Татах

285

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 54

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр

№17 /974/

Татах

286

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 55

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр

№17 /974/

Татах

287

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 56

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр

№17 /974/

Татах

288

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 57

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр

№17 /974/

Татах

289

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 58

2017 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр

№17 /974/

Татах

290

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 349 дүгээр зүйлийн 349.1 дэх хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 03

2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№17 /974/

Татах

291

Тогтоолын дэд заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 30

2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр

№18 /975/

Татах

292

Шүүгчийн албан тушаа-лаас чөлөөлөх тухай           

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 60

2017 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр

№18 /975/

Татах

293

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 61

2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр

№18 /975/

Татах

294

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 62

2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр

№18 /975/

Татах

295

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 63

2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр

№18 /975/

Татах

296

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 64

2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр

№18 /975/

Татах

297

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 32

2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№18 /975/

Татах

298

Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 51

2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр

№18 /975/

Татах

299

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 57

2017 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

№18 /975/

Татах

300

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай          

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 78

2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр

№18 /975/

Татах

301

Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№19 /976/

Татах

302

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 31

2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр

№19 /976/

Татах

303

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 32

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр

№19 /976/

Татах

304

Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 72

2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№19 /976/

Татах

305

Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай           

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 73

2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр

№19 /976/

Татах

306

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 74

2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№19 /976/

Татах

307

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 89

2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр

№19 /976/

Татах

308

Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт,

өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№20 /977/

Татах

309

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№20 /977/

Татах

310

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№20 /977/

Татах

311

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№20 /977/

Татах

312

Олон улсын гэрээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№20 /977/

Татах

313

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 111

2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№20 /977/

Татах

314

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№21 /978/

Татах

315

Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№21 /978/

Татах

316

Хог хаягдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

317

Хог хаягдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

318

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

319

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

320

Зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

321

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

322

Химийн хотр болон аюултай бодисын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№21 /978/

Татах

323

Тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 33

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№21 /978/

Татах

324

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 75

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№21 /978/

Татах

325

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 76

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№21 /978/

Татах

326

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 77

2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр

№21 /978/

Татах

327

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 78

2017 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр

№21 /978/

Татах

328

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 79

2017 оны 04 дүгээр сарын

№21 /978/

Татах

329

Авто замын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№22 /979/

Татах

330

Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№22 /979/

Татах

331

Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№22 /979/

Татах

332

Аж ахуйн үйл ажилла-гааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№22 /979/

Татах

333

Хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№22 /979/

Татах

334

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№22 /979/

Татах

335

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№22 /979/

Татах

336

Хүнсний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№22 /979/

Татах

337

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№22 /979/

Татах

338

Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№22 /979/

Татах

339

Усан замын тээврийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

№22 /979/

Татах

340

Усан замын тээврийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

№22 /979/

Татах

341

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

№22 /979/

Татах

342

Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№22 /979/

Татах

343

Зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№22 /979/

Татах

344

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 36

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№22 /979/

Татах

345

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг огцруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 37

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№22 /979/

Татах

346

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар ард түмний бүрэн эрхт байдал, оролцоог хангах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 39

2017 оны 06 дугаар сарын 02-ний өдөр

№22 /979/

Татах

347

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуу-лах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 40

2017 оны 06 дугаар сарын 02-ний өдөр

№22 /979/

Татах

348

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

349

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

350

Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

351

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

352

Шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

353

Иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

354

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

355

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

356

Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

357

Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

358

Иргэдээс төрийн байгуул-лага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

359

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

360

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

361

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

362

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

363

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

364

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

365

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

366

Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

367

Хохирогчид нөхөх олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

368

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

369

Сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

370

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

371

Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

372

Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр

№23 /980/

Татах

373

Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№23 /980/

Татах

374

Онцгой албан татварын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№23 /980/

Татах

375

Нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

376

Нөхцөлт зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

377

Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

378

Олон улсын гэрээний тухай хууль /Шинэчилсэн най-руулга/-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

379

Олон улсын гэрээний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

380

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 35

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№23 /980/

Татах

381

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 45

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

382

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 47

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№23 /980/

Татах

383

Хуулийн төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 48

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№23 /980/

Татах

384

Зөрчлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

385

Зөрчлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

386

Барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

387

Эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

388

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

389

Тариалангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

390

Соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

391

Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

392

Ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

393

Цэргийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

394

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

395

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр

№24 /981/

Татах

396

Зөрчлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

397

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

398

Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

399

Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

400

Аялал жуулчлалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

401

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

402

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

403

Гаалийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

404

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

405

Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

406

Даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

407

Монгол Улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах  тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

408

Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

409

Өрсөлдөөний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

410

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

411

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

412

Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

413

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

414

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

415

Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

416

Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

417

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

418

Иргэдээс төрийн байгуул-лага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

419

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

420

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

421

Шүүхийн шийвэр гүйцэтгэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

422

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

423

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

424

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

425

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд нэмэлт орулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

426

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

427

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

428

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

429

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

430

Прокурорын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

431

Прокурорын байгууллагын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

432

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

433

Хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 34

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№24 /981/

Татах

434

Монголбанканд хийсэн шалгалттай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 43

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№24 /981/

Татах

435

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай Дугаар 44

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 44

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№24 /981/

Татах

436

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№25 /982/

Татах

437

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 41

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№25 /982/

Татах

438

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 42

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№25 /982/

Татах

439

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 82

2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№25 /982/

Татах

440

Зарим шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 83

2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№25 /982/

Татах

441

Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 84

2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр

№25 /982/

Татах

442

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 88

2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№25 /982/

Татах

443

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 89

2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№25 /982/

Татах

444

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 90

2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр

№25 /982/

Татах

445

Монгол Улсын статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 38

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№26 /983/

Татах

446

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 46

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр

№26 /983/

Татах

447

Шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 93

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№26 /983/

Татах

448

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 94

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№26 /983/

Татах

449

Зарим хүмүүсийг анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай           

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 95

2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр

№26 /983/

Татах

450

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

№27 /984/

Татах

451

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр

№27 /984/

Татах

452

Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа-ны институтийг үүсгэн бай-гуулах тухай хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

453

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

454

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

455

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч-өөр сонгогдсон гэж үзэж бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр

№27 /984/

Татах

456

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 49

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

457

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 50

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

458

Монгол Улсын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 51

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

459

Монгол Улсын 2016 оны төс-вийн гүйцэтгэл баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай           

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 52

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№27 /984/

Татах

460

Монгол Улсын Ерөнхий-лөгчийн тангараг өргөх тов тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 54

2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр

№27 /984/

Татах

461

Үндэсний төлбөрийн ситемийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№28 /985/

Татах

462

Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№28 /985/

Татах

463

Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№28 /985/

Татах

464

Эрүүгийн хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№28 /985/

Татах

465

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№28 /985/

Татах

466

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№28 /985/

Татах

467

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№29 /986/

Татах

468

Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№29 /986/

Татах

469

Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№29 /986/

Татах

470

Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр

№29 /986/

Татах

471

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 100

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

№29 /986/

Татах

472

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 102

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№30 /987/

Татах

473

Шүүгчийг сонгон шалгаруу-лах журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 103

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№30 /987/

Татах

474

Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 104

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№30 /987/

Татах

475

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 105

2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр

№30 /987/

Татах

476

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.1.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 04

2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр

№30 /987/

Татах

477

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай          

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 123

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр

№31 /988/

Татах

478

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 124

2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр

№31 /988/

Татах

479

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 125

2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр

№31 /988/

Татах

480

Бүх Цэргийн Их Хар Сүлдийн тодорхойлолт, дүрэм, хадгалах, залах, цэнгүүлэх тусгай журам, Төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн тодорхойлолт, дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 126

2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр

№31 /988/

Татах

481

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Жанжин тугийн тодорхойлолт, дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 127

2017 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр

№31 /988/

Татах

482

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 128

2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№31 /988/

Татах

483

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 129

2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр

№31 /988/

Татах

484

Зарлигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 132

2017 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдөр

№32 /989/

Татах

485

Монгол Улсын Төрийн тугийг хүндэтгэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 136

2017 оны 06 дугаар сарын 16-ний өдөр

№32 /989/

Татах

486

Шүүгчийн бүрэн эрхийг сэргээж, шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 137

2017 оны 06 дугаар сарын 16-ний өдөр

№32 /989/

Татах

487

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 141

2017 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

№32 /989/

Татах

488

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 142

2017 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр

№32 /989/

Татах

489

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 112

2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр

№32 /989/

Татах

490

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 144

2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр

№33 /990/

Татах

491

Зарим шүүгчийг шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 145

2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр

№33 /990/

Татах

492

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай        

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 146

2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр

№33 /990/

Татах

493

Зарим хүмүүсийг анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай           

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 147

2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр

№33 /990/

Татах

494

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай        

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 148

2017 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр

№33 /990/

Татах

495

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 149

2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр

№33 /990/

Татах

496

Элчин сайдыг эгүүлэн татах тухай   

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 175

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№33 /990/

Татах

497

Элчин сайдыг эгүүлэн татах тухай   

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 176

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№33 /990/

Татах

498

Элчин сайдыг эгүүлэн татах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 177

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№33 /990/

Татах

499

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 180

2017 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр

№33 /990/

Татах

500

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 182

2017 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр

№33 /990/

Татах

501

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 129

2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр

№33 /990/

Татах

502

Дипломат дээд цол хүртээх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 168

2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр

№34 /991/

Татах

503

Хадны зураг, бичээсийг хамгаалах, судлах ажлыг дэмжих тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 181

2017 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр

№34 /991/

Татах

504

Хөвсгөл нуур болон орон нутгийн иргэдийн уламжлал, соёлыг хамгаалах санаачил-гыг дэмжих тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 183

2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр

№34 /991/

Татах

505

Нутаг орны газар зүйн нэрийг хамгаалах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 186

2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр

№34 /991/

Татах

506

Ц.Баярсайханыг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай           

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 01

2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр

№34 /991/

Татах

507

З.Энхболдыг албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 02

2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр

№34 /991/

Татах

508

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 148

2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

№34 /991/

Татах

509

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 13

2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр

№35 /992/

Татах

510

Н.Алтанхуягийг албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 15

2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр

№35 /992/

Татах

511

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 151

2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

№35 /992/

Татах

512

Засгийн газрыг огцруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 55

2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр

№36 /993/

Татах

513

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 22

2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр

№36 /993/

Татах

514

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 156

2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№36 /993/

Татах

515

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 157

2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр

№36 /993/

Татах

516

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 160

2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр

№36 /993/

Татах

517

Эх хэлний өдөр зарлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 25

2017 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр

№37 /994/

Татах

518

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн18 дугаар зүй-лийн 18.2 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 05

2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№37 /994/

Татах

519

Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 56

2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№38 /995/

Татах

520

Ж.Эрдэнэбат, У.Хүрэлсүх нарыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 57

2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр

№38 /995/

Татах

521

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 30

2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр

№38 /995/

Татах

522

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 199

2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр

№38 /995/

Татах

523

Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 223

2017 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр

№39

/996/

Татах

524

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлгийг тооцох аргачлал батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 230

2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр

№39

/996/

Татах

525

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг томилох тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 58

2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр

№40

/997/

Татах

526

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай           

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 59

2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр

№40

/997/

Татах

527

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 60

2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр

№40

/997/

Татах

528

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 243

2017 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр

№40

/997/

Татах

529

529. Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№41

/998/

Татах

530

530. Нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№41

/998/

Татах

531

531. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2017 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2018-2019 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№41

/998/

Татах

532

Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай           

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 61

2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр

№41

/998/

Татах

533

Зарим байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 62

2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр

№41

/998/

Татах

534

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 63

2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

№42

/999/

Татах

535

Үндсэн хуулийн цэцийн 2017 оны 06 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 64

2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№42

/999/

Татах

536

Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 65

2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр

№42

/999/

Татах

537

Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 48

2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр

№42

/999/

Татах

538

Зарлиг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 49

2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

№42

/999/

Татах

539

“Хүнсний ногоо” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 278

2017 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр

№42

/999/

Татах

540

Биеийн тамир, спортын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

541

Биеийн тамир, спортын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

542

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

543

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

544

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

545

Хуулийн төслүүдийг буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 53

2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

546

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 50

2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

547

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 51

2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

548

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 290

2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

549

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.4 дэх хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 06

2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр

№43

/1000/

Татах

550

Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 67

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№44

/1001/

Татах

551

Албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 52

2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр

№44

/1001/

Татах

552

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 55

2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр

№44

/1001/

Татах

553

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 58

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№44

/1001/

Татах

554

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 295

2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр

№44

/1001/

Татах

555

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганыхуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№45

/1002/

Татах

556

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай           

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 70

2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр

№45

/1002/

Татах

557

Тусай хяналтын дэд хороо-ны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 71

2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№45

/1002/

Татах

558

Тусай хяналтын дэд хороо-ны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 72

2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№45

/1002/

Татах

559

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.8 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

Дугаар 07

2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр

№45

/1002/

Татах

560

Монгол Улсын Засгийн газрын тухайхуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

561

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

562

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

563

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийнтухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

564

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварынтухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

565

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

566

Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

567

Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийнтэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөнтөлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

568

Засгийн газрын тусгай сангийн тухайхуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

569

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

570

Нийгмийн даатгалын сан-гаас олгох тэтгэвэр,тэтгэм-жийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

571

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульднэмэлт, өөрч-лөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

572

Хувь хүний орлогын албан татварынтухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

573

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааныдэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

574

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульднэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

575

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

576

Нийгмийн даатгалын сангийн2018 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 14

№46

/1003/

Татах

577

Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн2018 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 14- ний өдөр

№46

/1003/

Татах

578

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2018 онытөсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2019-2020 онытөсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлторуулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

579

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийннэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлторуулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

580

Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№46

/1003/

Татах

581

Тогтоолын хавсралтад нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 68

2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

582

Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухайхууль баталсантай холбогдуулан авахарга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 69

2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр

№46

/1003/

Татах

583

Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

584

Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

585

Протокол соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

586

Протокол соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

587

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 73

2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

588

Тооллогын тов тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 76

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

589

Улсын комисс байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 77

2017 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

590

Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 66

2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

591

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 70

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№47

/1004/

Татах

592

Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 71

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№47

/1004/

Татах

593

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 72

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№47

/1004/

Татах

594

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 73

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр

№47

/1004/

Татах

595

Шүүгчийн албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 76

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

596

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 77

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

597

Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 11 дүгээр тогтоолоор хүчингүй  болсон Иргэний хууль болон Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн заалтыг агуулгаар нь дахин сэргээсэн эсэх маргааныг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэнн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 01

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

№47

/1004/

Татах

598

Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 78

2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

№48

/1005/

Татах

599

Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 79

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

№48

/1005/

Татах

600

Байнгын хорооны даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 80

2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

№48

/1005/

Татах

601

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 78

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

№48

/1005/

Татах

602

Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүний томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 82

2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр

№48

/1005/

Татах

603

Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт, жишиг үнэ тогтоох тухай     

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 316

2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр

№48

/1005/

Татах

604

Мал, махны экспортыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 318

2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр

№48

/1005/

Татах

605

Монгол Улсад зохион байгуулах тив, олон улсын спортын тэмцээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 328

2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр

№48

/1005/

Татах

606

Үндсэн хуулийн цэцийн 2012 оны 02 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн заалтыг агуулгаар нь дахин сэргээсэн эсэх маргааныг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол

Дугаар 02

2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр

№48

/1005/

Татах


Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл