Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2013 он/

Гарчиг
Төрөл
Огноо
Дугаар
Холбоос
01
Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай/Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
02
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
03
Хувь хүний нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
04
Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
05
Хүний дархлал хомсдолын вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
06
Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн Генетик нөөц болон тэдгээрийг ашигласнаас үүдэх үр ашгийг шударга, эрх тэгш хуваарилах тухай Нагоягийн протоколыг соёрхон батлах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
07
Биоаюулгүй байдлын Картагены протоколын хариуцлага ба хохиролгүй болгох Нагоя-Куала Лумпурын Нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
08
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
09
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
10
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай/Шинэчилсэн найруулга
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
11
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хууль хүчингүй болсонд тооцох
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
12
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
13
Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
14
Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
15
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
16
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Дугаар 65
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
17
Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай Дугаар 66
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
18
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Дугаар 69
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
19
Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 70
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
20
Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай Дугаар 71
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
21
Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 126
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
22
Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай Дугаар 129
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 04
№01/766/
 
23
Хүнсний тухай/Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
24
Статистикийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
25
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
26
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
27
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
28
Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
29
Хүнсний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
30
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
31
Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
32
Ариун цэврийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
33
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
34
Хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
35
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
36
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
37
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
38
Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
39
Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг хориглох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
40
Хүнсний тухай болон Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиуд батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 67
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
41
Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 68
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
42
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Дугаар 72
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
43
“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим аргахэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 73
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
44
Малчид, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 74
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
45
Орон тооны бус зөвлөхөөр томилох тухай Дугаар 218
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
46
Дипломат цол хүртээх тухай Дугаар 223
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарли
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
47
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 224
 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарли
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
48
Жагсаалт батлах тухай Дугаар 131
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
49
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 135
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
50
Тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай Дугаар 136
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 11
№02/767/
51
Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн ажиллагааны тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
52
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
53
Аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
54
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тухай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
55
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
56
Татварын ерөнхий хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
57
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
58
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
59
Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 05
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
60
Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 07
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
61
Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 08
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
62
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 02
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
63
Албан тушаалд томилох тухай Дугаар 03
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
64
”Монгол Улсын Үндэсний хиймэл дагуул хөтөлбөр”батлах тухай Дугаар 137
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
65
Тогтоолын хавсралтыг шинэчлэн батлах тухай Дугаар 142
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
66
Худалдан авах ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 144
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 18
№03/768/
67
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
68
“ Улсын Их Хурлын даргын ажлын хэсгийн орон тоог батлах тухай” тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай Дугаар 02
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
69
Төрийн албаны зөвлөлийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Дугаар 03
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
70
Төрийн албаны зөвлөлийн даргыг томилох тухай Дугаар 04
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
71
Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай Дугаар 120
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
72
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Дугаар 145
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
73
Төрийн байгууллагын цахим мэдээллийн санг “Үндэсний дата төв” УТҮГ-т шилжүүлэн байршуулах тухай Дугаар 146
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 01 сарын 25
№04/769/
 
74
Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
75
Төв банк/Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
76
Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
77
Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
78
Даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
79
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
80
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
81
Шүүхийн тухай багц хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
82
Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
83
Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
84
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
85
Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
86
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
87
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
88
Зарим хууль, тогтоолын төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
89
Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
90
Шүүхийн тухай багц хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
91
Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
92
Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны гишүүнийг томилох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
93
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
94
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
95
Дүрэм батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
96
Протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жишиг үнийг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
97
Аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 01
№05/770/
98
Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнээс чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
99
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүдийг томилох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
100
Уул уурхайн хөгжлийн түр хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
101
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
102
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
103
Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
104
Гамшгаас хамгаалах улсын албадыг шинэчлэн байгуулах тухайМонгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
105
Гадаадаас 2013 онд авах ажиллах хүч,мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
106
Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2012 оны 160 дугаар тогтоол Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 08
№06/771/
107
Шүүх байгуулах тухай/Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
108
Шүүх байгуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
109
Захиргааны хэргийн шүүх байгуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
110
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх байгуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
111
Шүүгчийн орон тоо батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
112
Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
113
Эрүүл мэндийн ддатгалын шимтгэлийн 2013 оны хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 15
№07/772/
114
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
115
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
116
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
117
Хаягжуулалтын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
118
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
119
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
120
Нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
121
Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
122
Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
123
Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
124
Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
125
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
126
Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
127
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
128
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
129
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
130
Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
131
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
132
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
133
Улсын Их Хурлын 2013 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
134
Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнийг томилох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
135
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
136
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
137
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
138
Зэрэг дэв олгох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
139
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
140
Зэрэг дэв олгох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
141
”Цахим хуудас дахь сэтгэгдлийн нэгдсэн систем”-ийн тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 02 сарын 22
№08/773/
142
Татварын алдангийн хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 4
№09/774/
143
Хөнгөлөлтийн хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 4
№09/774/
144
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 4
№09/774/
145
Стратеги, төлөвлөгөө батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 4
№09/774/
146
Монгол хэлбичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 11
№10/775/
147
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 11
№10/775/
148
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 11
№10/775/
149
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 03 сарын 18
№11/776/
150
Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 03 сарын 18
№11/776/
151
Налайхын нүүрсний ордод хувиараа нүүрс олборлож байгаа иргэдийн аюулгүй ажиллагааг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 18
№11/776/
152
Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 18
№11/776/
153
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 03 сарын 25
№12/777/
154
Дээд офицерийн цол хүртээх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 5
№13/778/
155
”Амгалан дулааны станц” барих тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 5
№13/778/
156
Стандарчиллын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 5
№13/778/
157
Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 5
№13/778/
158
Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 5
№13/778/
159
Үндэсний агаарын тээвэрлэгч статус олгох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 5
№13/778/
160
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 12
№14/779/
161
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 12
№14/779/
162
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 12
№14/779/
163
Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 12
№14/779/
164
Стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлох зөвшөөрөл олгох түр журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 12
№14/779/
165
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийг товлон зарлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
166
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн зардлын хэмжээг батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
167
Дахин санал хураалтын зардлын хэмжээг батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
168
Монгол Улсын Эрдэнэсийн сангийн үндсэн сангийн орлого, үндсэн болон гүйлгээ сангийн зарлагын 2013 оны төсвийн тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
169
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
170
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
171
Зарим хүмүүсийг Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
172
Зарим шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
173
Зарим шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
174
Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
175
Шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
176
Жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 19
№15/780/
177
Цагдаа, дотоодын цэргийн хамгаалтад байх обектын жагсаалт батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 26
№16/781
178
2013 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 26
№16/781
179
Авто замын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 04 сарын 26
№16/781
180
Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 05 сарын 6
№17/782/
181
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 6
№17/782/
182
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 6
 
183
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 6
№17/782/
184
Албан тушаалтнуудын 2012 оны хөрөнгө, орлогын байдал
Монгол Улсын Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл
2013 оны 05 сарын 6
№17/782/
185
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 13
№18/783/
186
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 13
№18/783/
187
Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 13
№18/783/
188
Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 13
№18/783/
 
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын илтгэл
 
2013 оны 05 сарын 13
№18/783/
189
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 12 дахь удаагийн илтгэл
Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын илтгэл
2013 оны 05 сарын 13
№18/783/
190
Хэлэлцээрт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч, соёрхон батлах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 05 сарын 20
№19/784/
191
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 20
№19/784/
192
Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 20
№19/784/
193
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 20
№19/784/
194
Зарим шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 20
№19/784/
195
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт
2013 оны 05 сарын 20
№19/784/
196
Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
197
Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
198
Монгол Улсын Их Хурлын дэд даргыг сонгох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
199
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
200
Монгол Улсын Их Хурлын зарим гишүүний бүрэн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
201
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
202
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
203
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
204
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
205
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
206
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 05 сарын 27
№20/785/
207
Эдийн засгийн байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 сарын 03
№21/786/
208
Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 06 сарын 03
№21/786/
209
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 06 сарын 03
№21/786/
210
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 сарын 10
№22/787/
211
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 сарын 10
№22/787/
212
“Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай” тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 сарын 10
№22/787/
213
Төрийн захиргааны зарим албан хаагчдад албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 06 сарын 10
№22/787/
214
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 06 сарын 10
№22/787/
215
Худалдан авах ажиллагааны хүний нөөцийг 2013-2016 онд хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 06 сарын 10
№22/787/
216
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
217
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
218
Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
219
Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Ерөнхий консулын газар, Консулын газрыг гадаадын зарим улсад нээх, сэргээн ажиллуулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
220
”Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай” тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
221
Шүүхийн ёс зүйн хорооны гишүүнээр томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
222
Элчин сайдыг тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
223
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
224
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
225
Журам шинэчлэн батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 17
№23/788/
226
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
227
Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
228
Даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
229
Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
230
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
231
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
232
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
233
Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
234
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
235
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
236
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
237
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
238
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
239
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
240
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
241
Терроризмтой тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
242
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
243
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
244
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
245
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
246
Засгийн газар чиглэл өгөх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
247
Журам, жагсаалт шинэчлэн болон шинээр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 06 дугаар сарын 24
№24/789/
248
Хөтөлбөр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 03
№25/790/
249
“Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 03
№25/790/
250
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 03
№25/790/
251
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон гэж үзэж бyрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрөх тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
252
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх тов тогтоох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
253
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
254
Улсын Их Хурлын 2013 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
255
Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
256
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
257
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
258
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
259
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
260
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
261
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
262
262.Элчин сайдыг тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
263
Иргэдийг орон сууцжуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
264
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
265
Төсөл хэрэгжүүлэхийг зөвшөөрөх тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 10
№26/791/
266
Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 17
№27/792/
268
Монгол Улсын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 17
№27/792/
269
Дүрэм батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 17
№27/792/
270
Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 17
№27/792/
271
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793
272
Нөхөрлөлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
273
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
274
Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
275
Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
276
Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
277
Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
278
Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
279
Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
280
Шүүхийн Ёс зүйн хорооны даргыг томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
281
Далайд гарах боломжийг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 07 дугаар сарын 24
№28/793/
282
Цагдаагийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
283
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
284
Галт зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
285
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
286
Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
287
Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
288
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
289
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
290
Захиргааны журмаар албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
291
Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
292
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
293
Жолоочийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
294
Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
295
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
296
Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
297
Хараа хяналтгүй хүүхдийг түр саатуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
298
“Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 08 дугаар сарын 01
№29/794/
299
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
300
Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
301
Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
302
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
303
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
304
Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
305
Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
306
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 08 дугаар сарын 08
№30/795/
307
Тахарын албаны тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
308
Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
309
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
310
Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
311
Монгол Улсын Хилийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
312
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
313
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
314
Монгол Улсын Батлан хамгаалах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
315
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
316
Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
317
Зохицуулалт хийх тухай Дугаар 174
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 08 дугаар сарын 15
№31/796/
318
2013 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай Дугаар 179
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 08 дугаар сарын 22
№32/797/
319
Журамд нэмэлт оруулах тухай Дугаар 181
 
2013 оны 08 дугаар сарын 22
№32/797/
320
Журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 183
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 02
№33/798/
321
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 09
№34/799/
322
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
323
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
324
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
325
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
326
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
327
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
328
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
329
Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
330
Төрийн байгууллагуудын цахим мэдээллийн санг ашиглах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
331
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 16
№35/800/
332
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Дугаар 223
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 16үгээр сарын 16
№35/800/
333
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 23
№36/801/
334
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 23
№36/801/
335
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 23
№36/801/
336
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 09 дүгээр сарын 23
№36/801/
337
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 23
№36/801/
338
Журам батлах, тогтоолд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 09 дүгээр сарын 23
№36/801/
339
Элчин сайдыг тохоон томилох тухай Дугаар 154
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 04
№37/802/
340
Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Дугаар 245
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 10 дугаар сарын 04
№37/802/
341
Журам шинэчлэн батлах, журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 271
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 10 дугаар сарын 04
№37/802/
342
Конвенцийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 10 дугаар сарын 11
№38/803/
343
Зарим компанийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлий хүчингүй болгох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 10 дугаар сарын 11
№38/803/
344
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 10 дугаар сарын 18
№39/804/
345
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 334 дүгээр зүйлийн 334.4 хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх тухай
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт
2013 оны 10 дугаар сарын 18
№39/804/
346
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 159
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
347
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
348
Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
349
Шүүхийн мэргэшлийн хорооны дүрэм батлах тухай Дугаар 166
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
350
Шүүхийн ёс зүйн хорооны дүрэм батлах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
351
Зарим шүүгч, Ерөнхий шүүгчдийг албан тушаалаас чөлөөлж, шүүхийн өөр албан тушаалд шилжүүлэн томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
352
Хөтөлбөр батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 10 дугаар сарын 25
№40 /805/
353
Хөрөнгө оруулалтын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
354
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
355
Стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
356
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
357
Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
358
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
359
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
360
Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
361
Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
362
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
363
Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
364
Концессын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
365
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
366
Цөмийн энергийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
367
Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
368
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
369
Компанийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
370
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
371
Инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хуулиуд
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
372
Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
373
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
374
Yндсэн хуулийн цэцийн 2013 оны 03 дугаар дүгнэлтийн тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
375
Арьс, ширний үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 01
№41/806/
376
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 8
№42/807/
377
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 8
№42/807/
378
Жагсаалт батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 8
№42/807/
379
Зарим компанийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг шинэчлэнолгох, хүчингүй болгох тухай олгох, хүчингүй болгох тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 8
№42/807/
380
Журамд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 8
№42/807/
381
Дипломат албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 15
№43/808/
382
Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 15
№43/808/
383
Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 15
№43/808/
384
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 15
№43/808/
385
Олон улсын спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 15
№43/808/
386
Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 22
№44/809/
387
Нийгмийн даатгалын сангийн 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хууль
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 22
№44/809/
388
Хүний хөгжил сангийн 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хууль
Монгол Улсын хууль
2013 оны 11 дүгээр сарын 22
№44/809/
389
Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 22
№44/809/
390
Усны нөөц ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох, хөнгөлөх тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 11 дүгээр сарын 22
№44/809/
391
Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 02
№45/810/
392
Журам батлах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 02
№45/810/
393
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт
2013 оны 12 дугаар сарын 02
№45/810/
394
Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
395
Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
396
Төсвийн тухай хуулийн зарим хэсэг, заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
397
Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
398
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
399
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
400
Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
401
Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
402
“Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
403
Хүний хөгжил сангаас монгол улсын иргэнд 2014 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
404
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
405
Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2014 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
406
Монгол Улсын 2014 оны тoсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 09
№46/811/
407
Yндсэн хуулийн цэцийн 2013 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
408
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 176
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
409
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 177
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
410
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 179
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
411
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 182
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
412
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 173
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
413
Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
414
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 334 дүгээр зүйлийн 334.4 дэх хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт
2013 оны 12 дугаар сарын 16
№47/812/
 
415
Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
416
Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай
Монгол Улсын хууль
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
417
Хуулийн төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
418
”Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай“ тогтоолын төсөл буцаах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
419
”Чингис хаан“ одонд нэр дэвшүүлэх, шагнах журам батлах тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
420
Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
421
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
422
Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
423
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1 дэх хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт
2013 оны 12 дугаар сарын 23
№48/812/
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл