Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2014 он/

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

01

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 3

№01/814/

Татах

02

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 3

№01/814/

Татах

03

Зарим хүмүүсийг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 3

№01/814/

Татах

04

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 3

№01/814/

Татах

05

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 3

№01/814/

Татах

06

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбргдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2014 оны 1 дүгээр сарын 3

№01/814/

Татах

07

Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

08

Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

09

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

10

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

11

Архивын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

12

Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

13

Нотариатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

14

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

15

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

16

“Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай” тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

17

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

18

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

19

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох, чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

20

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

21

Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

22

Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

23

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

24

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

25

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

26

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлж, шилжүүлэн томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

27

Олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 10

№02/815/

Татах

28

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 1 дүгээр сарын 17

№03/816/

Татах

29

Агентлаг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 17

№03/816/

Татах

30

Нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 17

№03/816/

Татах

31

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2014 оны 1 дүгээр сарын 17

№03/816/

Татах

32

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

33

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

34

Антигуа Барбуда Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

35

Бүгд Найрамдах Бурунди Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

36

Бүгд Найрамдах Вануату Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

37

Бүгд Найрамдах Палау Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

38

Бүгд Найрамдах Суринам Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

39

Бүгд Найрамдах Сьерра Леон Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

40

Бүгд Найрамдах Того Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

41

Эритри Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

42

Ямайка Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

43

Үндсэн хуулийн цэцийн 2013 оны 06 дугаар дуүнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

44

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

45

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 342 дугаар зүйлийн 342.1 дэх хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2014 оны 1 дүгээр сарын 24

№04/817/

Татах

46

Хилийн боомтын тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

47

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

48

Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

49

Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

50

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

51

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

52

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

53

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

54

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

55

Харьяатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

56

Монгол улсын иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, цагаачлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

57

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

58

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

59

Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

60

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

61

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

62

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

63

Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

64

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

65

Галт зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

66

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

67

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

68

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

69

Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

70

Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч батлах тухай” тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

71

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

72

Төсвийн байнгын хорооны даргаар сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

73

Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

74

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

75

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай,Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

76

Элчин сайдыг эгүүлэн татаж, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

77

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

78

Түр журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

79

Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 92 дугаар тогтоол, 2012 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 153 дугаар тогтоолын холбогдох заалт Үндсэн хуулийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2014 оны 02 дугаар сарын 03

№05/818/

Татах

80

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

81

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

82

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

83

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

84

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлий гэрчимжүүлэх хөтөлбөрийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

85

Монгол судлалыг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

86

Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

87

Yндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

88

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

89

Тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

90

Нууц Протоколыг ил болгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

91

Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 87 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

92

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

93

Төлөвлөгөө батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 10

№06/819/

Татах

94

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

95

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

96

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

97

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

98

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

99

Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

100

Дотоодын цэргийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

101

Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

102

Зэвсэгт хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

103

Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

104

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

105

Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

106

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

107

Онц байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

108

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

109

Хот, суурины ус хангамж, ариутгал татуургын ашиглалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

110

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

111

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

112

Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

113

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

114

Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

115

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

116

Төрийн нууцын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

117

Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

118

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

119

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил, үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

120

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

121

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

122

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

123

Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

124

” Монгол Улсын төрөөс орон нутгийн хамгаалалтын талаар баримтлах бодлого батлах тухай “ тогтоолыг хавсоалтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

125

Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

126

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 17

№07/820/

Татах

127

Элчин сайдыг тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

128

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

129

Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

130

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

131

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

132

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

133

Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

134

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

135

Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

136

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2014 оны хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 02 дугаар сарын 24

№08/821/

Татах

137

Газар хөдлөлтийг бүртгэх станц байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 03

№09/822/

Татах

138

Өндөрлөг байршилд спортын бэлтгэлийн төв байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 03

№09/822/

Татах

139

Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 03

№09/822/

Татах

140

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 03

№09/822/

Татах

141

Агентлаг байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 03

№09/822/

Татах

142

Боомтын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах давтан хэрэглэх зургийн жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 03

№09/822/

Татах

143

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

 

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

144

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

 

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

145

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

146

Элчин сайдыг тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

 

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

147

Үндэсний спортын Y их наадам зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

148

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

149

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн доод хэмжээ болон цалингийн итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

150

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

151

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

152

Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

153

Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрыг татан буулгах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 1

№10/823/

Татах

154

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

155

Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

156

Мөнгөн шагнал олгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

157

Зөвлөлийн 2014 оны үйл ажиллагааны тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

158


Гаалийн татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

159

Тогтоол өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

160

Автобензин дизелийн түлшний гааль, онцгой албан татварын тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

161

Улсын төсвийн 2013оны хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл,арга хэмжээний төлбөрийг баталгаажуулах тухай Дугаар 26

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

162

Хурдан морины бүсийн уралдааны 2014оны хуваарийг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

163

Зарим аймгийн дулаан хангамжийг сайжруулах төслийг эрчимжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 17

№11/824/

Татах

164

” Буянт-Ухаа 1 “ хорооллын орон сууцанд иргэдээс захиалга авах журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 03 дугаар сарын 24

№12/825/

Татах

165

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.7, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.2 дахь хэсгийн заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2014 оны 03 дугаар сарын 24

№12/825/

Татах

166

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,

тохоон томилох тухай Дугаар 30

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

167

Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг томилох тухай Дугаар 42

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

168

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,тохоон томилох тухай Дугаар 43

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

169

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 44

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

170

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 45

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

171

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 46

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

172

Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй

өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний

хоёр дахь хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 34

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 4

№13/826/

Татах

173

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 37

 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 14

№14/827/

Татах

174

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 40

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 14

№14/827/

Татах

175

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,тохоон томилох тухай Дугаар47

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 04 дугаар сарын 18

№15/828/

Татах

176

Албан тушаалтнуудын 2013оны хөрөнгө, орлогын байдал

Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл

2014оны 04 дугаар сарын 18

№15/828/

Татах

177

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

178

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай

хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

179

Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны

хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

180

Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны

03 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

181

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Дугаар 48

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

182

Журам шинэчлэн батлах тухай

Дугаар 43

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

183

Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 13 дахь илтгэл Дугаар 47

Монгол Улсын Хүний эрхий Үндэсний Комиссын илтгэл

2014оны 04 дугаар сарын 25

№16/829/

Татах

184

Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Дугаар 30

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 04 дугаар сарын 28

№17/830/

Татах

185

Хохирлыг эргэн тoлoгдoх нөхцөлөөр барагдуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

186

Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах тухай протокол соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

187

Шилэн дансны тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 31

Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

188

Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 32

Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

189

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 30

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

190

Боомтын нэгдсэн захиргаа байгуулах тухай Дугаар 45

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

191

Хилийн зарим боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай Дугаар 46

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

192

Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар48

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

193

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Дугаар 49

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

194

Журам шинэчлэн батлах тухай Дугаар 64

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 12

№18/831/

Татах

195

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

196

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

197

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

198

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

199

Хуулийн төслүүдийг буцаах тухай Дугаар 33

Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

200

Эдийн засгийн идэвхжлийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 34

Улсын Их Хурлын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

201

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Дугаар 50

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

202

Журам, чиглэл шинэчлэн батлах тухай Дугаар 71

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

203

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 72

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

204

Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай Дугаар 73

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

205

Цагдаагийн албан хаагчид мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай Дугаар 86

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

206

Ардчилсан хувьсгалын 25 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх Дугаар 92

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

207

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 98

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

208

Журамд нэмэлт оруулах тухай Дугаар 103

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

209

Дотоодын цэргийн ангиудыг татан буулгах тухай Дугаар 108

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014оны 05 дугаар сарын 16

№19/832/

Татах

210

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

211

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

212

Засгийн газрын гишүүн, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

213

Зарим хүмүүсийг анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 53

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

214

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 54

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

215

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 55

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

216

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 56

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

217

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,тохоон томилох тухай Дугаар 60

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

218

Бэлэн байдлын зэрэг, хорио цээрийн дэглэмийг цуцлах тухай Дугаар110

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

219

Арбитрын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 04

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№20/833/

Татах

220

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

221

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

222

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

223

Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

224

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

225

Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

226

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 23

№21/834/

Татах

227

Хяналтын тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 36

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№21/834/

Татах

228

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 37

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№21/834/

Татах

229

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 62

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№21/834/

Татах

230

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 63

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№21/834/

Татах

231

Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 64

2014 оны 05 дугаар сарын 26

№21/834/

Татах

232

Нээлттэй боловсролын “Нэг Монгол” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 105

2014 оны 3 дугаар сарын 28

№21/834/

Татах

233

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 30

№22/835/

Татах

234

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 06

№22/835/

Татах

235

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 06

№22/835/

Татах

236

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 06

№22/835/

Татах

237

Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөл болон “Чиглэл өгөх тухай” Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 38

2014 оны 05 дугаар сарын 29

№22/835/

Татах

238

Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 39

2014 оны 05 дугаар сарын 30

№22/835/

Татах

239

Нэрэмжит тэтгэлгийн журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 111

2014 оны 4 дүгээр сарын 4

№22/835/

Татах

240

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар байгуулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 115

2014 оны 4 дүгээр сарын 4

№22/835/

Татах

241

Журамд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 121

2014 оны 4 дүгээр сарын 12

№22/835/

Татах

242

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 129

2014 оны 4 дүгээр сарын 19

№22/835/

Татах

243

Журамд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар130

2014 оны 4 дүгээр сарын 19

№22/835/

Татах

244

Соёлын өвийг хамгаалах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

245

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

246

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

247

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

248

Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

249

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

250

Иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

251

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

252

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

253

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

254

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

255

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

256

Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

257

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

258

Барилгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

259

Авто замын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 05 дугаар сарын 15

№23/836/

Татах

260

Компанийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 05

№23/836/

Татах

261

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 05

№23/836/

Татах

262

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 05

№23/836/

Татах

263

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 05

№23/836/

Татах

264

Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Улсын Их Хурлын тогтоол №40

2014 оны 05 дугаар сарын 27

№23/836/

Татах

265

Компанийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай

Улсын Их Хурлын тогтоол №41

2014 оны 06 дугаар сарын 05

№23/836/

Татах

266

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүнийг томилох тухай

Улсын Их Хурлын тогтоол №42

2014 оны 06 дугаар сарын 12

№23/836/

Татах

267

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг №73

2014 оны 06 дугаар сарын 10

№23/836/

Татах

268

Зарим шүүгчдийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч,

Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг №74

2014 оны 06 дугаар сарын 11

№23/836/

Татах

269

Зарим шүүгчдийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг №75

2014 оны 06 дугаар сарын 11

№23/836/

Татах

270

Мөнгөн шагнал олгох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №136

2014 оны 04 дүгээр сарын 26

№23/836/

Татах

271

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 13

№24/837/

татах

272

Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №137

2014 оны 4 дүгээр сарын 26

№24/837/

татах

273

Улсын тэргүүний /загвар/ сум шалгаруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №142

2014 оны 5 дугаар сарын 3

№24/837/

татах

 

 

 

 

 

 

274

Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №147

2014 оны 5 дугаар сарын 10

№24/837/

татах

275

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 26

№25/838/

татах

276

Ногоон хөгжлийн бодлого батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №43

2014 оны 06 дугаар сарын13

№25/838/

татах

277

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан "Төлбөрийн системийн шинэчлэл төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №44

2014 оны 06 дугаар сарын 26

№25/838/

татах

278

"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсэд зорчигч, бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх түр журам

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №153

2014 оны 5 дугаар сарын 10

№25/838/

татах

279

Нэр дэвшүүлэн өрсөлдөх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №156

2014 оны 5 дугаар сарын 10

№25/838/

татах

280

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 13

№26/839/

татах

281

Даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 13

№26/839/

татах

282

Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 13

№26/839/

татах

283

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 13

№26/839/

татах

284

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 13

№26/839/

татах

285

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 26

№26/839/

татах

286

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 26

№26/839/

татах

287

Дипломат албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 06 дугаар сарын 26

№26/839/

татах

288

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

289

Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

290

Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

291

Газрын тосны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

292

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

293

Улсын нөөцийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

294

Газрын тосны тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

295

Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

296

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

297

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

298

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

299

Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

300

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

301

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

302

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

303

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

304

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

305

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг хориглох тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

306

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

307

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

308

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

309

Шилэн дансны тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

310

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

311

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

312

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

313

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

314

Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №45

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

315

Монгол Улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №46

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

316

Монгол Улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №47

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

317

Улсын Их Хурлын 2014 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №48

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

318

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №49

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

319

Байнгын хорооны даргыг чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №50

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

320

Байнгын хорооны даргыг сонгох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №51

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

321

Тусгай хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №52

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

322

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №53

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

323

Цагаан суваргын ордын төрийн эзэмшлийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол №54

2014 оны 07 дугаар сарын 01

№26/839/

татах

324 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 80 2014 оны 07 дугаар сарын 07 №27/840/ татах
325 Зарим шүүгчийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 81 2014 оны 07 дугаар сарын 07 №27/840/ татах
326 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 82 2014 оны 07 дугаар сарын 07 №27/840/ татах
327 Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 83 2014 оны 07 дугаар сарын 07 №27/840/ татах
328 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг дугаар 98 2014 оны 07 дугаар сарын 09 №28/841/ татах
329 "Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 151 2014 оны 5 дугаар сарын 10 №28/841/ татах
330 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 157 2014 оны 5 дугаар сарын 17 №28/841/ татах
331

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,тохоон томилох тухай

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг дугаар 108 2014 оны 07 дугаар сарын 18 №29/842/ татах
332 2014 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ,байршил,зориулалтыг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 179 2014 оны 6 дугаар сарын 7 №29/842/ татах
333 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 194 2014 оны 6 дугаар сарын 14 №29/842/ татах
334 Журамд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 197 2014 оны 6 дугаар сарын 18 №30/843/ татах
335 Арьс, ширний үйлдвэрлэлийн төсөл дэмжих тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 198 2014 оны 6 дугаар сарын 18 №30/843/ татах
336 Татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 199 2014 оны 6 дугаар сарын 21 №30/843/ татах
337 Зарим компанийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 200 2014 оны 6 дугаар сарын 21 №30/843/ татах
338 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2015 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 204 2014 оны 6 дугаар сарын 25 №31/844/ татах
339 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 209 2014 оны 6 дугаар сарын 28 №32/845/ татах
340 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 212 2014 оны 6 дугаар сарын 28 №32/845/ татах
341 Засгийн газрын Хүндэт өргөмжлөлөөр шагнах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 213 2014 оны 7 дугаар сарын 2 №33/846/ татах
342 Журамд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 214 2014 оны 7 дугаар сарын 4 №33/846/ татах
343 Элчин сайдыг тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг дугаар 112 2014 оны 08 дугаар сарын 11 №34/847/ татах
344 Элчин сайдыг тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг дугаар 113 2014 оны 08 дугаар сарын 11 №34/847/ татах
345 Хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 215 2014 оны 7 дугаар сарын 4 №34/847/ татах
346 Хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 225 2014 оны 7 дугаар сарын 9 №34/847/ татах
347 Соёлын баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 238 2014 оны 7 дугаар сарын 28 №35/848/ татах
348 Сумын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 241 2014 оны 7 дугаар сарын 28 №36/849/ татах
           
349 Хувь хүний нууцын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалт Үндсэн хуулийн холбогдох, зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт дугаар 05 2014 оны 09 дүгээр сарын 10 №36/849/ татах
350 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг дугаар 121 2014 оны 09 дүгээр сарын 16 №37 /850/ татах
351 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг дугаар 122 2014 оны 09 дүгээр сарын 16 №37/850/ татах
352 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 250 2014 оны 8 дугаар сарын 7 №37/850/ татах
353 Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 251 2014 оны 8 дугаар сарын 7 №37/850/ татах
354 "Монгол уран бүтээл" үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 252 2014 оны 8 дугаар сарын 7 №37/850/ татах
355 Засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 07 №38/851/ татах
356 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 07 №38/851/ татах
357 "Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 14 дүгээр тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол дугаар 55 2014 оны 10 дугаар сарын 07 №38/851/ татах
358 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар 253 2014 оны 8 дугаар сарын 7 №38/851/ татах
359 Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 09 №39/852/ татах
360 Конвенцийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 09 №39/852/ татах
361 Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 05 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол 2014 оны 10 дугаар сарын 09 №39/852/ татах
362 Хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №278 2014 оны 8 дугаар сарын 28 №39/852/ татах
363 Хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №279 2014 оны 8 дугаар сарын 28 №39/852/ татах
364 Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 15 №40/853/ татах
365 Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 63 2014 оны 10 дугаар сарын 16 №40/853/ татах
366 Хөдөө аж ахуйн давхар даатгалын хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 280 2014 оны 8 дугаар сарын 28 №40/853/ татах
367 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийг хөгжүүлэх төслийн нэгжийг байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 285 2014 оны 9 дүгээр сарын 4 №40/853/ татах
368 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугар 291 2014 оны 9 дүгээр сарын 18 №40/853/ татах
369

Инновацийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

 

№41/854/ татах
370

Концессын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
371

Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
372

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
373

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
374

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
375

Хилийн боомтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
376

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
377

Шилэн дансны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 10 дугаар сарын 16

№41/854/ татах
378

Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 58 2014 оны 10 дугаар сарын 10 №41/854/ татах
379

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 60 2014 оны 10 дугаар сарын 16 №41/854/ татах
380

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 61 2014 оны 10 дугаар сарын 16 №41/854/ татах
381

“Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай” тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 62 2014 оны 10 дугаар сарын 16 №41/854/ татах
382

Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг

хангах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 64 2014 оны 10 дугаар сарын 24 №41/854/ татах
383

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугар 299 2014 оны 9 дүгээр сарын 18 №41/854/ татах
384

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зарим зүйл заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт дугаар 06 2014 оны 10 дугаар сарын 22 №41/854/ татах
385

Хэлэлцээр болон гүйцэтгэх протокол батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугар 295 2014 оны 09 дүгээр сарын 18 №42/855/ татах
386

Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугар 298 2014 оны 09 дүгээр сарын 18 №42/855/ татах
387

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугар 301 2014 оны 09 дүгээр сарын 18 №42/855/ татах
388 Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
389 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
390 Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
391 Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
392 Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 57 2014 оны 10 дугаар сарын 09 №43/856/ татах
393 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 59 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
394 Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2015 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 65 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
395 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 66 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
396 "Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 67 2014 оны 10 дугаар сарын 31 №43/856/ татах
397 Ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 68 2014 оны 11 дүгээр сарын 05 №43/856/ татах
398 Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, шатахууны нөөцийн талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 303 2014 оны 9 дүгээр сарын 18 №43/856/ татах
399 Гаалийн тарифын зөвлөлийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 306 2014 оны 9 дүгээр сарын 18 №44/857/ татах
400 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 307 2014 оны 9 дүгээр сарын 18 №44/857/ татах
401  Ой тэмдэглэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 320 2014 оны 10 дугаар сарын 4 №44/857/ татах
402 Зарим чиг үүргийг шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 323 2014 оны 10 дугаар сары11 №44/857/ татах
403 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 14 №45/858/ татах
404 Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 14 №45/858/ татах
405 Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 14 №45/858/ татах
406 Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2015 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 69 2014 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/858/ татах
407 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 70 2014 оны 11 дүгээр сарын 14 №45/858/ татах
408 Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 71 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №45/858/ татах
409 Санхүүгийн алба байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоол Дугаар 326 2014 оны 10 дугаар сарын 11 №45/858/ татах
410 Олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэх тухай Засгийн газрын тогтоол Дугаар 350 2014 оны 10 дугаар сарын 25 №45/858/ татах
411 Үндэсний бахархалт цэцэг зарлах тухай Засгийн газрын тогтоол Дугаар 355 2014 оны 10 дугаар сарын 25 №45/858/ татах
412 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №46/859/ татах
413 Аврах ажиллагааны тухай конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №46/859/ татах
414 Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №46/859/ татах
415 "Олон талын хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах байгууллага"-ын конвенцид орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №46/859/ татах
416. Засгийн газрын бүтцийн тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
417 Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
418 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
419 Засгийн газрын бүтцийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
420 Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
421. Концессын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
422 Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №46/859/ татах
423. Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 06 дугаар дүгнэлтийн тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 72 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №46/859/ татах
424. Б.Хурцыг Авлигатай тэмцэх газрын дэд даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 73 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №46/859/ татах
425. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  хуулийн төсөл буцаах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 74 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
426. Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 75 2014 оны 12 дугаар сарын 04 №46/859/ татах
427 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенцийн нэмэлт протокол соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 11 №47/860/ татах
428  Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг томилох тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 76 2014 оны 12 дугаар сарын 10 №47/860/ татах
429 Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 77 2014 оны 12 дугаар сарын 10 №47/860/ татах
430 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 141 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №47/860/ татах
431 Зарим хүмүүсийг давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 142 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №47/860/ татах
432 Зарим хүмүүсийг анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 143 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №47/860/ татах
433 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 144 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №47/860/ татах
434 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 145 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №47/860/ татах
435 Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1,2 дугаар зүйлийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 07 2014 оны 12 дугаар сарын 10 №47/860/ татах
436 Хувь хүний нууцын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 02 2014 оны 12 дугаар сарын 12 №47/860/ татах
437 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 18 №48/861/ татах
438 Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 18 №48/861/ татах
439 Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 18 №48/861/ татах
440 Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 79 2014 оны 12 дугаар сарын18 №48/861/ татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл