Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар А-З/

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

1.              

Авлигатай тэмцэх газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Дугаар 55

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

2.              

Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

3.              

Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

4.              

Авто замын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 47

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

5.              

Автобензин, дизелийн түлш, мах, нийтийн тээврийн үнийг тогтворжуулах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 53

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

6.              

Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

7.              

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

8.              

Агаарын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

9.              

Агаарын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

10.            

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

11.            

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

12.            

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2011 оны тооллогын дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай Дугаар 315

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

13.            

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

14.            

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

15.            

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

16.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай.

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

17.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

18.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

19.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

20.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

21.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

22.            

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

23.            

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

24.            

Ажиллах хүч гадаадад гаргах. гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

25.            

Ажлын өдөр шилжүүлэх тухай Дугаар 43

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

26.            

Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дугаар 87

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

27.            

Азид хамтран ажиллах, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурлын Нарийн бичгийн дарга нарын газар, түүний ажилтан, гишүүн улсуудын төлөөлөгчдийн эрх ямба, дархан эрхийн тухай Конвенц соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

28.            

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын харьяа зарим агентлагийн тухай Дугаар 32

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10  сарын 19

39/756/

Татах

29.            

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны ээлжит сонгуульд техник хэрэгсэл хэрэглэх тухай Дугаар 33

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

30.            

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

31.            

Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

32.            

Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 129

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

33.            

Албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 152

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

34.            

Албан тушаалаас чөлөөлөх, албан тушаалд томилох тухай Дугаар 163

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

35.            

Албан тушаалд томилох тухай Дугаар 135

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

36.            

 Албан тушаалд томилох,албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 134

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

37.            

Албан тушаалтнуудын 2011 оны хөрөнгө, орлогын байдал

Монгол Улсын Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл

2012 оны 04  сарын 19

15/732/

Татах

38.            

Албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Дугаар 201

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

39.            

Алтай ханы Таванбогд уул болон Говь гурван сайхан Уулын Их Тахилгат хайрханыг төрийн тахилгатай болгох тухай Дугаар 153

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

40.            

Амьтны аймгийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

41.            

Амьтны тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

42.            

Ан агнуурын тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

43.            

Андоррагийн Хант Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 39

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

44.            

Анхдугаар чуулганыг товлон зарлах тухай Дугаар 123

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

45.            

Арбитрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

46.            

Архивын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

47.            

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

48.            

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

49.            

Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

50.            

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

51.            

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

52.            

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

53.            

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгохыг хориглох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

54.            

Аюултай хог хаягдлын импорт, хил дамжуулан тээвэрлэлтийг хориглох, экспортлох тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

55.            

Бага, дунд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

56.            

“Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт” байгуулах тухай Дугаар 180

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08 сарын 14

30/747/

Татах

57.            

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хөрөнгийн хувь хэмжээний тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

58.            

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

59.            

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

60.            

Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

61.            

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

62.            

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

63.            

Байнгын төлөөлөгчийг томилох, эгүүлэн татах тухай Дугаар 52

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

64.            

Байнгын хороодын дарга нарыг сонгох тухай Дугаар13

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

65.            

Байнгын хорооны даргыг сонгох тухай Дугаар 05

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

66.            

Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

67.            

Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

68.            

Биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

69.            

Биржийн зохицуулах зөвлөлийн гишүүдийг томилох, дүрэм, журам батлах тухай Дугаар 188

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

70.            

БНСУ-д нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах тухай Дугаар 305

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

71.            

Боловсролын тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

72.            

Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

73.            

Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

74.            

Бор-өндөр сум байгуулах тухай Дугаар 15

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

75.            

Бутаны Вант Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 38

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 10  сарын 19

39/756/

Татах

76.            

Бүгд Найрамдах Гамби Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 40

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

77.            

Бүгд Найрамдах Гондурас Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 41

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

78.            

Бүгд Найрамдах Кени Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 58

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

79.            

Бүгд Найрамдах Малави Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 42

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

80.            

Бүгд Найрамдах Науру Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 43

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

81.            

Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 44

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

82.            

Бүгд Найрамдах Панам Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 39

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 10  сарын 19

39/756/

Татах

83.            

Бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 172

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

84.            

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

85.            

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

86.            

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

87.            

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

88.            

Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

89.            

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

90.            

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

91.            

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

92.            

Гадаадаас 2012 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай Дугаар 376

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

93.            

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай Дугаар 123

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

94.            

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай Дугаар 10

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04  сарын 12

14/731/

Татах

95.            

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

96.            

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

97.            

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

98.            

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

99.            

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай Дугаар 136

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07 сарын 23

28/745/

Татах

100.          

Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай Дугаар 01

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

101.          

Газрын тос, газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний албан татварын тухай Дугаар 112

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

102.          

Газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний онцгой албан татварын тухай Дугаар 318

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

103.          

Газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

104.          

Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

105.          

Гал унтраах анги байгуулах тухай Дугаар 250

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

106.          

Галын аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

107.          

Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

108.          

Гашуунсухайт, Шивээхүрэн боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах тухай Дугаар 107

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

109.          

Говийн бүсийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай Дугаар 144

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

110.          

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

111.          

Гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

112.          

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

113.          

Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тухай Дугаар 209

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

114.          

Д.Баттулгыг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 133

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

115.          

Доминикийн Хамтын Нөхөрлөл Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Дугаар 45

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

116.          

Донорын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

117.          

Дүрэм батлах тухай Дугаар 364

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

118.          

Дүрэм батлах тухай Дугаар 66

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 25

20/737/

Татах

119.          

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 212

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

120.          

Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 32

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

121.          

ДЦС-5” төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 44

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

122.          

Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 25

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

123.          

Дээд боловсролын санхүүжилт,суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

124.          

Дээд боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

125.          

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай Дугаар 03

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

126.          

Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай Дугаар 24

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

127.          

Жагсаалт батлах тухай Дугаар 227

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

128.          

Жагсаалт батлах тухай Дугаар 48

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

129.          

Жагсаалт батлах тухай Дугаар 71

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

130.          

Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай Дугаар 297

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

131.          

Жагсаалт, журам батлах тухай Дугаар 7

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04  сарын 5

13/730/

Татах

132.          

Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

133.          

 Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

134.          

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зөвлөлгөөний зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Дугаар 51

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

135.          

Жолоочийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

136.          

Журам батлах тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 263

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

137.          

Журам батлах тухай Дугаар 118

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

138.          

Журам батлах тухай Дугаар 119

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

139.          

Журам батлах тухай Дугаар 133

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07 сарын 23

28/745/

Татах

140.          

Журам батлах тухай Дугаар 139

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

141.          

Журам батлах тухай Дугаар 141

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

142.          

Журам батлах тухай Дугаар 17

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04  сарын 19

15/732/

Татах

143.          

Журам батлах тухай Дугаар 185

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08 сарын 14

30/747/

Татах

144.          

Журам батлах тухай Дугаар 19

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

145.          

 Журам батлах тухай Дугаар 201

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

146.          

Журам батлах тухай Дугаар 291

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

147.          

Журам батлах тухай Дугаар 309

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

148.          

Журам батлах тухай Дугаар 339

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

149.          

Журам батлах тухай Дугаар 340

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

150.          

Журам батлах тухай Дугаар 344

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

151.          

Журам батлах тухай Дугаар 345

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

152.          

Журам батлах тухай Дугаар 375

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

153.          

Журам батлах тухай Дугаар 85

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

154.          

Журам батлах тухай Дугаар 97

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

155.          

Журамд нэмэлт оруулах тухай Дугаар 124

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

156.          

Журамд нэмэлт оруулах тухай Дугаар 4

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

157.          

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 324

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

158.          

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 361

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

159.          

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 71

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10  сарын 26

40/757/

Татах

160.          

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 96

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

161.          

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 197

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

162.          

Журамд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 225

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

163.          

Загвар шинэчлэн батлах тухай Дугаар 38

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

164.          

“Замын-Үүд эдийн засгийн чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

165.          

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үндэсний стратеги батлах тухай Дугаар 146

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

166.          

Зар суртачилгааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

167.          

Зардлын дундаж норматив батлах тухай Дугаар 94

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

168.          

Зарим албан тушаалын цалингийн жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай Дугаар 79

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

169.          

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 22

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

170.          

Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар10

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

171.          

Зарим байнгын хорооны дарга нарыг сонгох тухай Дугаар 08

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 21

31/748/

Татах

172.          

Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох тухай Дугаар 10

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

173.          

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай Дугаар 56

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

174.          

Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай Дугаар 57

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

175.          

Зарим дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай Дугаар11

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

176.          

Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

177.          

Зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 38

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

178.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаал чөлөөлөх тухай Дугаар 188

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 11  сарын 12

42/759/

Татах

179.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай Зарлиг 52

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 04  сарын 5

13/730/

Татах

180.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас томилох тухай Зарлиг 31

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

181.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 150

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

182.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Зарлиг 30

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

183.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Зарлиг 33

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

184.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 241

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

185.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 187

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 11  сарын 5

41/758/

Татах

186.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 165

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

187.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Зарлиг 46

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 03  сарын 28

12/729/

Татах

188.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох, чөлөөлөх тухай Дугаар 107

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

189.          

Зарим хүмүүсийг шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох, чөлөөлөх тухай Дугаар 63

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 04  сарын 19

15/732/

Татах

190.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалаас томилох тухай Зарлиг 32

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

191.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 166

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

192.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

193.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 11

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

194.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 203

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

195.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 281

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

196.          

Зарим хүмүүсийг шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Дугаар 93

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

197.          

Зарлагын хязгаарыг батлах тухай Дугаар 214

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

198.          

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Дугаар 119

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

199.          

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Дугаар 151

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

200.          

Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Дугаар 86

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 05  сарын 25

20/737/

Татах

201.          

Засгийн газрын 2007 оны 250 дугаар тогтоолын 3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 01

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

202.          

Засгийн газрын 2010 оны 299 дүгээр тогтоолын 3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 05

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

203.          

Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 6

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

204.          

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

205.          

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

206.          

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

207.          

Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

208.          

Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

209.          

Засгийн газрын бүтцийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

210.          

Засгийн газрын зарим гишүүнийг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх тухай Дугаар 07

Монгол Улсын Их хурлын тогтоол

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

211.          

Засгийн газрын комисс , хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай Дугаар 98

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

212.          

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

213.          

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

214.          

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

215.          

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

216.          

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

217.          

Засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

218.          

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Дугаар 21

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

219.          

Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Дугаар 52

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

220.          

Захиргаанй хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

221.          

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн зарим зүйлийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

222.          

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

223.          

Зохицуулах зөвлөлийн дүрэм батлах тухай Дугаар 46

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

224.          

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай Дугаар 234

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

225.          

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

226.          

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

227.          

Зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл