Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд нийтлэгдсэн хууль тогтоомж /Цагаан толгойн дарааллаар У-.../

1.              

Улаан буудайн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 77

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 11  сарын 5

41/758/

Татах

2.              

Улаанбаатар хотод ажил эхлэх цагийг тогтоох тухай Дугаар 8

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10 сарын 5

37/754/

Татах

3.              

Улсын Дээд шүүхийн шүүгчийг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

4.              

Улсын ИХ Хурлын 2012 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Дугаар 36

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

5.              

Улсын Их Хурлын 2012 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Дугаар 14

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 03  сарын 07

№09/726/

Татах

6.              

Улсын Их Хурлын Гишүүнээс чөлөөлөх тухай Дугаар 53

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

7.              

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыгтомилох тухай Дугаар 55

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

8.              

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөх тухай Дугаар 54

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

9.              

”Улсын сайн малчин ” шагнал олгох тухай Дугаар 42

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

10.            

”Улсын сайн малчин ”,” Улсын тэргүүний фермер ”,” Улсын тэргүүний малчдын бүлэг ”, “ Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон ”,” Улсын тэргүүний тариаланч ” шагнал олгох тухай Дугаар 26

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

11.            

Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэхэд зориулан Засгийн газрын үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай Дугаар 28

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

12.            

Улсын тэмдэгтийн хураамжаас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

13.            

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

14.            

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

15.            

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

16.            

Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

17.            

Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

18.            

Усны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

19.            

Усны тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

20.            

Усны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

21.            

Уулзалт зохион байгуулах тухай Дугаар 57

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 25

20/737/

Татах

22.            

Үйлчилгээний хөлснөөс чөлөөлөх тухай Дугаар 369

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

23.            

Үндсэн хуулийн хичээл заах тухай Дугаар 10

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

24.            

Үндсэн хуулийн цэцийн 2011 оны 03 дугаар дүгнэлтийн тухай Дугаар 05

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

25.            

Үндсэн хуулийн цэцийн 2011 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай Дугаар 03

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

26.            

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдийг томилох тухай Дугаар 30

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

27.            

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай Дугаар 31

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

28.            

Үндэсний бахархалт шувууг зарлах тухай Дугаар 101

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

29.            

Үндэсний дөрөв дэх хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 122

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

30.            

Үндэсний зөвлөлийн дүрэм батлах тухай Дугаар 350

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

31.            

Үндэсний хороо байгуулах тухай Дугаар 171

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10  сарын 12

38/755/

Татах

32.            

Үндэсний хороо байгуулах тухай Дугаар 377

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03 сарын 14

10/727/

Татах

33.            

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 02

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03  сарын 28

12/729/

Татах

34.            

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 359

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

35.            

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 56

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

36.            

Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 61

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 25

20/737/

Татах

37.            

“Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 62

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

38.            

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг конвенц, түүний нэмэлт болох хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай протокол, шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол, галт зэвсэг, бүрдэл хэсэг, эд анги, галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протоколд нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай

ндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенцын нэмэлт болох хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай протокол

Монгол Улсын хууль

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

39.            

Үнэт цаас болон Засгийн газрын баталгаа гаргах тухай Дугаар 55

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

40.            

Хамгаалалтын бүс тогтоох тухай Дугаар 104

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

41.            

Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

42.            

Хог хаягдлын тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

43.            

Хоолны зардлын дундаж норматив батлах тухай Дугаар 106

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

44.            

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

45.            

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

46.            

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

47.            

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

48.            

Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

49.            

Хөдөлмөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

50.            

Хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

51.            

Хөдөө аж ахуйн салбарын 2012-2013 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 239

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

52.            

Хөдөө аж ахуйн ээлжит тоолого явуулах тухай Дугаар 137

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07 сарын 23

28/745/

Татах

53.            

“Хөдөөг хоршоолох аян“– ы тухай Дугаар 95

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

54.            

Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, хадгалах журам батлах тухай Улсын Их Хурлын 2007 оны 9 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцох тухай Дугаар 34

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

55.            

Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 200

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

56.            

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

57.            

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 11

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04  сарын 12

14/731/

Татах

58.            

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 203

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

59.            

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 252

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

60.            

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 258

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

61.            

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 303

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

62.            

Хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 357

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

63.            

Хувийн хамгаалалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

64.            

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

65.            

Хурдан морины бүсийн уралдааны 2012 оны хуваарыг тогтоох тухай Дугаар 37

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

66.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 02

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

67.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 48

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

68.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 51

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

69.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 53

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

70.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 63

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

71.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар 66

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

72.            

Хуулийн төсөл буцаах тухай Дугаар16

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

73.            

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 210

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

74.            

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

75.            

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

76.            

Хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Дугаар 02

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

77.            

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 109

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

78.            

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 32

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

79.            

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 54

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

80.            

Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

81.            

Хуульч сонгон шалгаруулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

82.            

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

83.            

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

84.            

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

85.            

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

86.            

Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2013 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай Дугаар 51

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

87.            

Хүний хөгжил сангаас хүүхдэд мөнгө олгох журам батлах тухай Дугаар 70

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10  сарын 19

39/756/

Татах

88.            

”Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2012 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолд нэмэлт оруулах тухай Дугаар 31

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

89.            

Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

90.            

Хүний хөгжил сангийн 2013 оны төсвийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

91.            

Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 20

№ 03/720/

Татах

92.            

Хүүхдийн мөнгө олгох ажлыг зохион байгуулах тухай Дугаар 49

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 10  сарын 19

39/756/

Татах

93.            

Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги (2011-2015 он) төлөвлөгөө батлах тухай Дугаар 347

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

94.            

 “Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуй” үндэсний стратегийн тухай Дугаар 358

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

95.            

Хэлэлцээр батлах тухай Дугаар 125

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 09

26/743/

Татах

96.            

Хэлэлцээр батлах тухай Дугаар 308

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

97.            

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

98.            

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

99.            

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай/Кувейт/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

100.          

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай/Люксембургийн Вант Улс/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

101.          

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай/Нидерландын Вант Улс/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

102.          

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай/Аравын Нэгдсэн Эмират/

Монгол Улсын хууль

2012 оны 11 сарын 26

44/761/

Татах

103.          

Хяналтын итгэмжлэгдсэн лабораториудыг нэгтгэх зарим арга хэмжээний тухай  Дугаар 175

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

104.          

Цахим гарын үсгийн тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

105.          

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 61

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

106.          

” Цахим засаг “ үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Дугаар 101

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07 сарын 23

28/745/

Татах

107.          

Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

108.          

Ч. Мөнхбатыг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 70

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 05  сарын 4

17/734/

Татах

109.          

Чиглэл өгөх тухай Дугаар 106

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 07 сарын 23

28/745/

Татах

110.          

“Чингис хаан” одон бий болгох тухай” тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 56

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 12  сарын 4

45/762/

Татах

111.          

Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

112.          

Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай Дугаар 15

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04  сарын 19

15/732/

Татах

113.          

Шалгуур, үзүүлэлт батлах тухай Дугаар 57

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 16

27/744/

Татах

114.          

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

115.          

“Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр батлах тухай” тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Дугаар 04

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

116.          

”Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд авто замын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 106

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

117.          

Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 13

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

118.          

Шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 183

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10  сарын 26

40/757/

Татах

119.          

Шүүгчдийг сэлгэн ажиллуулах тухай Дугаар 195

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

120.          

Шүүгчийн албан тушаалаас огцруулах тухай Дугаар 184

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10  сарын 26

40/757/

Татах

121.          

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 206

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

122.          

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Дугаар 92

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

123.          

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх тухай Дугаар 94

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 06 сарын 12

22/739/

Татах

124.          

Шүүгчийн бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх тухай Дугаар 108

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

125.          

Шүүгчийн орон тоо тогтоох тухай Дугаар 25

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

126.          

Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

127.          

Шүүх байгуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

128.          

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн чөлөөлөх, томилох тухай Дугаар 164

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

129.          

Шүүхийн захиргааны тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

130.          

Шүүхийн захиргааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 28

36/753/

Татах

131.          

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 26

24/741/

Татах

132.          

Шүүхийн сахилгын хорооны дарга томилох тухай Дугаар 205

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 12 сарын 11

46/763/

Татах

133.          

Шүүхийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 03  сарын 21

11/728/

Татах

134.          

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлторуулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

135.          

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

136.          

Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас 2011-2015 онд авах зээлийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

137.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

138.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

139.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 05

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01  сарын 27

№ 04/721/

Татах

140.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 101

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 07  сарын 16

27/744/

Татах

141.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 17

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 02  сарын 10

№06/723/

Татах

142.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 96

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

143.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 97

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

144.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 99

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

145.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 124

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

146.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 145

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

147.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 162

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 09  сарын 21

35/752

Татах

148.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 170

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 10  сарын 12

38/755/

Татах

149.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 190

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

150.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 191

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

151.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Дугаар 194

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 11 сарын 19

43/760/

Татах

152.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,томилох тухай Дугаар 64

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 04  сарын 19

15/732/

Татах

153.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,томилох тухай Дугаар 82

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

154.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,томилох тухай Дугаар 83

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

155.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,томилох тухай Зарлиг 57

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 04  сарын 12

14/731/

Татах

156.          

Элчин сайдыг эгүүлэн татах,томилох тухай Зарлиг 58

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 04  сарын 12

14/731/

Татах

157.          

Элчин сайдын эгүүлэн татах, томилох тухай Дугаар 237

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

2012 оны 01 сарын 13

№ 02/719/

Татах

158.          

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

159.          

Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хэмжээ тогтоох тухай Дугаар 50

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

160.          

 “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн дүрмийг батлах, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Дугаар 167

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08 сарын 14

30/747/

Татах

161.          

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх, аж ахуйн нэгжид худалдахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 154

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

162.          

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн хувьцааны тухай Дугаар 181

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08 сарын 14

30/747/

Татах

163.          

”Эрдэнэс Тавагтолгой” ХК-ийн хувьцааг иргэдэд эзэмшүүлэх, аж ахуйн нэгжид худалдахтай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Дугаар 116

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 07  сарын 05

25/742/

Татах

164.          

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 06 сарын 19

23/740/

Татах

165.          

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

166.          

Эрүүгийн хуулийн 294 дүгээр зүйлийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Дугаар 03

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Цэцийн дүгнэлт

2012 оны 05  сарын 18

19/736/

Татах

167.          

Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 24

№08/725/

Татах

168.          

Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

169.          

Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл хөлс олгох тухай Дугаар 151

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

170.          

Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам батлах тухай Дугаар 150

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 07

29/746/

Татах

171.          

Эрүүл мэндийн даатгалын 2012 оны шимтгэлийн хэмжээг тогтоох тухай Дугаар 328

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

172.          

Эрүүл мэндийн зарим байгууллагын нэрийг өөрчлөх тухай Дугаар 231

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 09 сарын 14

34/751/

Татах

173.          

Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 02 сарын 17

№07/724/

Татах

174.          

Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

175.          

“Эрүүл хүүхэд” аян зохион байгуулах тухай Дугаар 39

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 04 сарын 26

16/733/

Татах

176.          

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дүрэм батлах тухай Дугаар 49

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 05 сарын 11

18/735/

Татах

177.          

Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 09 сарын 07

33/750/

Татах

178.          

Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2012 оны 01 сарын 06

№ 01/718/

Татах

179.          

“100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай Дугаар 341

Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 02 сарын 03

№05/722/

Татах

180.          

“100 мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрт хамрагдах орон сууцны жагсаалт батлах тухай Дугаар 206

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 08  сарын 28

32/749/

Татах

181.          

2012 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай Дугаар 182

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

2012 оны 08 сарын 14

30/747/

Татах

182.          

 2012 онд энхийг дэмжих ажиллагаанд цэргийн баг оролцуулах болон хамтарсан сургалт, дадлага зохион байгуулах тухай Дугаар 69

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 06 сарын 5

21/738/

Татах

183.          

2012 оныг “ Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил “ болгон зарлах тухай Дугаар 01

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

2012 оны 03  сарын 28

12/729/

Татах

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл