Цэс

Холбоо барих

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн товъёог /2015 он/

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №01/862/ татах

02

Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №01/862/ татах
03 Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 05 №01/862/ татах

04

Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын хууль

2014 оны 12 дугаар сарын 05

№01/862/

татах

05 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 19 №01/862/ татах
06 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 78 2014 оны 12 дугаар сарын 12 №01/862/ татах
07 Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 80 2014 оны 12 дугаар сарын 19 №01/862/ татах
08 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 154 2014 оны 12 дугаар сарын 18 №01/862/ татах
09 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 08 2014 оны 12 дугаар сарын 24 №01/862/ татах
10 Үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны 07 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 81 2014 оны 12 дугаар сарын 19 №02/863/ татах
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 82 2014 оны 12 дугаар сарын 25 №02/863/ татах
12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, зарим гишүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 83 2014 оны 12 дугаар сарын 25 №02/863/ татах
13 Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 84 2014 оны 12 дугаар сарын 25 №02/863/ татах
14 Монголын Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 85 2014 оны 12 дугаар сарын 25 №02/863/ татах
15  Зарим Байнгын хорооны дарга нарыг сонгох, чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 86 2014 оны 12 дугаар сарын 25 №02/863/ татах
16 Байнгын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 87 2014 оны 12 дугаар сарын 26 №02/863/ татах
17 Хүний эрхийн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 88 2014 оны 12 дугаар сарын 26 №02/863/ татах
18 Хүүхдийн спортын Ү их наадам зохион байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 359 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №02/863/ татах
19. Санхүүжилт олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 360 2014 оны 11 дүгээр сарын 21 №02/863/ татах
20 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 374 2014 оны 11 дүгээр сарын 26 №02/863/ татах
21 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 2014 оны 12 дугаар сарын 15 №02/863/ татах
22 Монгол Улсын гурван сая дахь иргэнийг тодорхойлох, алдаршуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 400 2014 оны 12 дугаар сарын 22 №02/863/ татах
23 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 01 2015 оны 01 дүгээр сарын 09 №03/864/ татах
24 Үндэсний зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 163 2014 оны 12 дугаар сарын 30 №03/864/ татах
25  Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 01 2015 оны 01 дүгээр сарын 11 №03/864/ татах
26 Олон улсын спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 376  2014 оны 12 дугаар сарын 1 №03/864/ татах
27 Тусгай зориулалтаар 2015 онд агнах агнуурын амьтны тоог тогтоох тухай Монгол Улсын Засгиын газын тогтоол Дугаар 377 2014 оны 12 дугаар сарын 1 №03/864/ татах
28 Эрх шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 393 2014 оны 12 дугаар сарын 22 №03/864/ татах
29 Журамд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 398 2014 оны 12 дугаар сарын 22 №03/864/ татах
30 Номын сангийн тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 19 №04/865/ татах
31 Соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2014 оны 12 дугаар сарын 19 №04/865/ татах
32 Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 02 2015 оны 01 дүгээр сарын 16 №04/865/ татах
33 Байнгын хорооны даргыг сонгох, чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 03 2015 оны 01 дүгээр сарын 16 №04/865/ татах
34 Төрийн захиргааны зарим албан хаагчдад албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 02 2015 оны 01 дүгээр сарын 12 №04/865/ татах  
35 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 20 №05/866/ татах
36 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 20 №05/866/ татах
37 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл,2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
38 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
39 Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
40 Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
41 Агаарын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
42 Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
43 Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
44 Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
45 Гаалийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
46 Газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
47 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
48 Инновацийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
49 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
50 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
51 Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
52 Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
53 Нийгмийн халамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
54 Онцгой албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
55 Орон сууцны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
56 Өрсөлдөөний тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
57 Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
58 Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
59 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
60 Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
61 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
62 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
63 Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
64 "Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2015 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай" тогтоолын төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 04 2015 оны 01 дүгээр сарын 22 №05/866/ татах
65 Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 05 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
66 Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 06 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
67 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 07 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
68 Засгийн газрын үнэт цаасыг гаргахыг зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 08 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
69 "Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 09 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №05/866/ татах
70 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1.2. дахь заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 01 2015 оны 01 дүгээр сарын 28 №05/866/ татах
71 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 88 дугаар конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль  2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
72 Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181 дүгээр конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
73 Антарктидийн тухай гэрээнд нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
74 Хууль, тогтоолын төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 10 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №06/867/ татах
75 "Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах  тухай" тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугарр 11 2015 оны 01 дүгээр сарын 23 №06/867/ татах
76 Бүгд Найрамдах Кирибати Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 13 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
77. Бүгд Найрамдах Маврики Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 14 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
78 Бүгд Найрамдах Чад Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 15 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
79 Экваторын Гвиней Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 16 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
80 Бүгд Найрамдах Гаити Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 17 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
81 Холбооны Микронез Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 18 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
82 Бүгд Найрамдах Руанда Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 19 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
83 Бүгд Найрамдах Уганда Улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын Их хулын тогтоол Дугаар 20 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
84 Зарим дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 21 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
85 Үйлдвэржилтийг эрчимжүүлэх талаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 09 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №06/867/ татах
86 Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1, 2 дугаар зүйлийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 01 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №06/867/ татах
87 Тамхины хяналтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №07/868/ татах
88 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 05 №07/868/ татах
89 Дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 22 2015 оны 02 дугаар сарын 05 №07/868/ татах
90 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 01 дүгээр дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 23 2015 оны 02 дугаар сарын 05 №07/868/ татах
91 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 24 2015 оны 02 дугаар сарын 05 №07/868/ татах
92 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 25 2015 оны 02 дугаар сарын 05 №07/868/ татах
93 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 26 2015 оны 02 дугаар сарын 05 №07/868/ татах
94 Зарим байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 28 2015 оны 02 дугаар сарын 06 №07/868/ татах
95 Үндэсний статистикийн хорооны даргыг томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 29 2015 оны 02 дугаар сарын 11 №07/868/ татах
96 Авлигатай тэмцэх газрын дэд даргыг томилох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 30 2015 оны 02 дугаар сарын 11 №07/868/ татах
97 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 02 2015 оны 02 дугаар сарын 11 №07/868/ татах
98 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
99 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
100 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
101 Даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
102 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
103 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
104 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
105 Нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
106 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
107 Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
108 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
109 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
110 Улсын ерөнхий бүртгэлийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
111 Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
112 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
113 Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
114 Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
115 Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
116 Төрийн бус байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
117 Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
118 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
119 Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
120 Чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
121 Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
122 Соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
123 Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
124 Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
125 Улс төрийн намын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
126 Дээд боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
127 Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
128 Хоршооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
129 Монголын улаан загалмайн нийгэмлэгийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
130 Аж ахуйн тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
131 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
132 Нөхөрлөлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
133 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
134 Боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
135 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
136 Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
137 Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
138 Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
139 Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №08/869/ татах
140 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн  тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №08/869/ татах
141 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох  үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №08/869/ татах
142 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 30 №08/869/ татах
143 Соёлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №08/869/ татах
144 Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 13 №08/869/ татах
145 Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 13 №08/869/ татах
146 Эдийн засгийн түншлэлийн тухай хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 17 №08/869/ татах
147 Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 12 2015 оны 01 дүгээр сарын 29 №08/869/ татах
148 "Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 35 2015 оны 02 дугаар сарын 13 №08/869/ татах
149 "Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 37 2015 оны 02 дугаар сарын 17 №08/869/ татах
150 Улсын ерөнхий прокурорыг томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 26 2015 оны 02 дугаар сарын 15 №08/869/ татах
151 Хөрөнгө оруулалтын тухай, Монгол Улсын Их Хурлын тухай, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Онц байдлын тухай, Хүний хөгжил сангийн тухай, Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 02 2015 оны 02 дугаар сарын 13 №08/869/ татах
152 Чөлөөт бүсийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
153 Чөлөөт бүсийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
154 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
155 "Замын-үүд" эдийн засгийн чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
156 "Цагааннуур" худалдааны чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
157 Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
158 Гаалийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
159 Гадаадын игргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
160 Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
161 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
162 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
163 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
164 Хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
165 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
166 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
167 Тамхины хяналтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
168 Хилийн боомтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
169 Чөлөөт бүсийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
170 Газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
171 Монгол хэлний тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
172 Төрийн албан ёсны хэлний тухай хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
173 Өрийн удирдлагын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
174 Өрийн удирдлагын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
175 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
176 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
177 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
178 Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
179 Валютын зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
180 Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
181 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
182 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
183 Концессын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
184 Хүнсний тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
185 Гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
186 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
187 Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
188 Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай  хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
189  Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
190 "Цагааннуур" худалдааны чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай" тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 31 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
191 "Цагааннуур" худалдааны чөлөөт бүс байгуулах тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 32 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
192 "Замын-үүд" эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 33 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
193 "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүс байгуулах тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 34 2015 оны 02 дугаар сарын 12 №09/870/ татах
194 Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 36 2015 оны 02 дугаар сарын 17 №09/870/ татах
195 Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 38 2015 оны 02 дугаар сарын 13 №09/870/ татах
196 Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүнээр томилох, гишүүнээс чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 39 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870/ татах
197 "Үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 40 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870 татах
198 Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 41 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870 татах
199 Өрийн удирдлагын  тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 42 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870 татах
200 Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга, нарийн бичгийн даргыг томилох, чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 43 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870 татах
201 Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 44 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870 татах
202 Н.Адъяабат, Б.Суманчулуун нарт олгосон улсын цолыг хасах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 33 2015 оны 02 дугаар сарын 18 №09/870 татах
203 Журам шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 405 2014 оны 12 дугаар сарын 30 №10/871/ татах
204 Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 2 2015 оны 1 дүгээр сарын 7 №10/871/ татах
205 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 8 2015 оны 1 дүгээр сарын 12 №11/872/ татах
206 Үндэсний хорооны дүрмийг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 28 2015 оны 1 дүгээр сарын 26 №11/872/ татах
207 Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3.1 дэх заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 03 2015 оны 3 дугаар сарын 11 №11/872/ татах
208 Жендэрийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 35 2015 оны 2 дугаар сарын 2 №12/873/ татах
209 Улсын сайн малчин, Улсын тэргүүний фермер, Улсын тэргүүний малчдын бүлэг, Улсын тэргүүний тариаланч хамт олон, Улсын тэргүүний тариаланч шалгаруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 39 2015 оны 2 дугаар сарын 2 №12/873/ татах
210 Журам шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 41 2015 оны 2 дугаар сарын  2 №12/873/ татах
211 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 50 2015 оны 03 дугаар 24 №13/874/ татах
212 Улсын дээд шүүхийн танхимын тэргүүнийг томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 51 2015 оны 03 дугаар сарын 24 №13/874/ татах
213 Жагсаалт батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 42 2015 оны 2 дугаар сарын 2 №13/874/ татах
214 Тооны дээд хязгаар, мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 51 2015 оны 2 дугаар сарын 9 №13/874/ татах
215 Биеийн тамир, спортын хөгжлийн төв байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 56 2015 оны 2 дугаар сарын 9 №13/874/ татах
216 Зэрэг дэв олгох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 53 2015 оны 03 дугаар сарын 31 №14/875/ татах
217 Дүрэм шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 11 2015 оны 1 дүгээр сарын 12 №14/875/ татах
218 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 48 2015 оны 2 дугаар сарын 9 №15/876/ татах
219 Албан тушаалтнуудын 2014 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газрын мэдээлэл 2015 оны 4 дүгээр сарын 8 №15/876/ татах
220 Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 09 №16/877/ татах
221 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 09 №16/877/ татах
222 Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 09 №16/877/ татах
223 Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 09 №16/877/ татах
224 Санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 09 №16/877/ татах
225 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 02 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 45 2015 оны 04 дүгээр сарын 09 №16/877/ татах
226 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 24 2015 оны 1 дүгээр сарын 26 №16/877/ татах
227 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 34 дүгээр сарын 34.3 дахь хэсгийн заалт нь Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 04 2015 оны 4 дүгээр сарын 15 №16/877/ татах
228  Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 14 дэх илтгэл Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын илтгэл   №16/877/ татах
229 "Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлэлцээр"-т оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 16 №17/878/ татах
230 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн "Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай" нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 16 №17/878/ татах
231 Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар  57 2015 оны 04 дүгээр сарын 22 №17/878/ татах
232  Зарим хүмүүсийг Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 58 2015 оны 04 дүгээр сарын 22 №17/878/ татах
233 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 53 2015 оны 2 дугаар сарын 9 №17/878/ татах
234 Төсвийн байгууллагуудад хийх бүтэц, зохион байгуулалтын зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 55 2015 оны 2 дугаар сарын 9 №17/878/ татах
235 Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль  2015 оны 04 дүгээр сарын 30 №18/879/ татах
236 Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 04 дүгээр сарын 30 №18/879/ татах
237 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 04 дүгээр дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 46 2015 оны 04 дүгээр сарын 23 №18/879/ татах
238 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 66 2015 оны 2 дугаар сарын 16 №18/879/ татах
239 Зуны цагийн тоололд шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 82 2015 оны 3 дугаар сарын 9 №18/879/ татах
240 Ой тэмдэглэх тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 85 2015 оны 3 дугаар сарын 9 №18/879/ татах
241  Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгжийн тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 90 2015 оны 3 дугаар сарын 9 №18/879/ татах
242 Шүүхийн захиргааны болон Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 05 2015 оны 04 дүгээр сарын 29 №18/879/ татах
243 Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 47 2015 оны 04 дүгээр сарын 30 №19/880/ татах
244 Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнээс чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 70 2015 оны 05 дугаар сарын 05 №19/880/ татах
245 Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсгийн холбогдох заалт Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 06 2015 оны 05 дугаар сарын 13 №19/880/ татах
246 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 05 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 48 2015 оны 05 дугаар сарын 07 №20/881/ татах
247 Цацраг идэвхт ашигт малтмал, газрын ховор элемент, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 77 2015 оны 05 дугаар сарын 19 №20/881/ татах
248 Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 54 дүгээр тогтоол Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 07 2015 оны 5 дугаар сарын 20 №20/881/ татах
249 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 14 №21/882/ татах
250 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 14 №21/882/ татах
251  Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 21 №21/882/ татах
252 Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 21 №21/882/ татах
253  Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 49 2015 оны 05 дугаар сарын 14 №21/882/ татах
254 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим зүйл, заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 08 2015 оны 5 дугаар сарын 27 №21/882/ татах
255 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5. Онц байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн Хорин долдугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг дахин хянаж, эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 03 2015 оны 5 дугаар сарын 29 №21/882/ татах
256 Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 14 №22/883/ татах
257 Шүүхийн захиргааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 14 №22/883/ татах
258 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 14 №22/883/ татах
259 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 21 №22/883/ татах
260  Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 21 №22/883/ татах
261 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 21 №22/883/ татах
262 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 06 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 50 2015 оны 05 дугаар сарын 21 №22/883/ татах
263 Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичиг батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 51 2015 оны 05 дугаар сарын 22 №22/883/ татах
264 Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогоол Дугаар 121 2015 оны 3 дугаар сарын 30 №22/883/ татах
265 Босго үзүүлэлтийг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 123 2015 оны 3 дугаар сарын 30 №22/883/ татах
266 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай болон Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэсэн ттухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 09 2015 оны 06 дугаар сарын 03 №22/883/ татах
267 Монгол Улсын Засгийн газар болон Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл /II/-ийн зээлийн гэрээг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 05 №23/884/ татах
268 Прокурорын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 84

2015 оны 06 дугаар сарын 04 №23/884/ татах
269 Прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 85

2015 оны 06 дугаар сарын 04 №23/884/ татах
270 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 86

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
271 Элчин сайдыг тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 87

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
272 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 88

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
273 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 89

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
274 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 90

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
275 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 91

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
276 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 92

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
277 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 93

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
278 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 94

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
279 Элчин сайдыг тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 95

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
280 Элчин сайдыг тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 96

2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
281 Ноолуурын салбарын эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 171

2015 оны 5 дугаар сарын 4 №23/884/ татах
282 Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.12 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 10 2015 оны 06 дугаар сарын 10 №23/884/ татах
283 Ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 04 №24/885/ татах
284 Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 04 №24/885/ татах
285  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 04 №24/885/ татах
286 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 54  2015 оны 06 дугаар сарын 12 №24/885/ татах
287 Иргэнд 2015 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 178 2015 оны 5 дугаар сарын 11 №24/885/ татах
288 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.3 дахь хэсгийн заалт Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 04 2015 оны 06 дугаар сарын 17 №24/885/ татах
289 Хууль тогтоомжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
290 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
291 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
292 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
293 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
294 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
295 Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
296 Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэх журмын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
297 Гаалийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
298 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
299 Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 11 №25/886/ татах
300 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 18 №25/886/ татах
301 Шүүх байгуулах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №25/886/ татах
302 Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №25/886/ татах
303 Шүүх байгуулах тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №25/886/ татах
304 Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 53 2015 оны 06 дугаар сарын 16 №25/886/ татах
305 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 08 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 55 2015 оны 06 дугаар сарын 12 №25/886/ татах
306 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 09 дүгээр дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 56 2015 оны 06 дугаар сарын 12 №25/886/ татах
307 "Гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох тухай" Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 57 2015 оны 06 дугаар сарын 18 №25/886/ татах
308 "Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" тогтоолын зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 58 2015 оны 05 дугаар сарын 29 №25/886/ татах
309 Шүүгчийн орон тоо батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 59 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №25/886/ татах
310 Ц.Бямбажавыг албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 103 2015 оны 06 дугаар сарын 18 №25/886/ татах
311 Д.Давааг албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 104 2015 оны 06 дугаар сарын 18 №25/886/ татах
312 Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 108 2015 оны 06 дугаар сарын 24 №25/886/ татах
313  Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 109 2015 оны 06 дугаар сарын 24 №25/886/ татах
314 Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2015 оны хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 183 2015 оны 5 дугаар сарын 11 №25/886/ татах
           
315  Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсгийн холбогдох заалт Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 05 2015 оны 06 дугаар сарын 24 №25/886/ татах
316 Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
317 Өрсөлдөөний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
318 Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
319 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
320 "Төлбөрийн системийн  шинэчлэл төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 25 №26/887/ татах
321 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 52 2015 оны 06 дугаар сарын 11 №26/887/ татах
322  Монгол Улсын цөмийн зэвсгээс ангид байх статусыг шинэ түвшинд гаргах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 60 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
323 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 62 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
324 Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 63 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №26/887/ татах
325 Шүүгч нарыг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 110 2015 оны 06 дугаар сарын 30 №26/887/ татах
326 Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 111 2015 оны 06 дугаар сарын 30 №26/887/ татах
327

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
328 Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
329 Компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
330 Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
331 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
332 Татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
333 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
334

Аудитын тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
335 Аудитын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
336 Нийслэл хотын албан татварын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
337 Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02 №27/888/ татах
338 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02 №27/888/ татах
339 Уурхай дахь аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 03 №27/888/ татах
340 Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 64

2015 оны 06 дугаар сарын 19 №27/888/ татах
341 Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 65

2015 оны 07 дугаар сарын 02 №27/888/ татах
342 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 68

2015 оны 07 дугаар сарын 02 №27/888/ татах
343 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэл баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 69

2015 оны 07 дугаар сарын 02 №27/888/ татах
344 Захиргааны ерөнхий хууль  Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр №28/889/ татах
345 Хот,суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр №28/889/ татах
346 Хот байгуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр №28/889/ татах
347 Газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр №28/889/ татах
348 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
349 Иргэний хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
350 Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
351 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
352 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
353 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
354 Иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
355 Нотариатын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
356

Галын аюулгүй байдлын тухай

/Шинэчилсэн найруулга/

Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
357 Барилгын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
358 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
359 Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №28/889/ татах
360 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай / Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №/28/889 татах
361 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/889/ татах
362 Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/889/ татах
363 Газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/889/ татах
364 Ойн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/889/ татах
365 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/889/ татах
366 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №28/889/ татах
367 Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
368 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
369 Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
370 Монгол Улсын хилийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
371 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
372 Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
373 Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
374 Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
375 Захиргааны ерөнхий хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 61 2015 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр №28/889/ татах
376 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 66 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр №28/889/ татах
377 Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 76 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №28/889/ татах
378 Нийтийн сонсголын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
379 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
380 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
381 Монгол Улсын засаг захиргаа,нутаг дэвсгэрийн нэгж,түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
382 Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
383 Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
384 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
385 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
386 Технологи дамжуулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
387 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
388 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
389 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
390 Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
391 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
392 Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
393 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
394 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
395 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил,үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
396 Газрын тосны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
397 Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
398 Цахим эрүүл мэнд төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
399 Ухаалаг засаг төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
400 Мянганы сорилтын компакт гэрээг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх буцалтгүй тусламжийн тухай  хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
401 Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төслийн зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
402 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төслийн тухай зээлийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
403 Хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, гамшгийн үр дагаврыг арилгах болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагааны чиглэлээр сургалт хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр соёрхон батлах тухай  Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
404 Хараагүй,харааны бэрхшээлтэй,эсхүл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хүртээмжтэй болгох тухай Марракешийн гэрээг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
405 Улсын Их Хурлын 2015 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 67

2015 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр №29/890/ татах
406 Төрийн өмчийн 2015-2016 онд хувьчлах,өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэл батлах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 70

2015 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр №29/890/ татах
407 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 03 дугаар дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 71

2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
408 Нийтийн сонсголын тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 72

2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах

409

 

Хуулийн төсөл буцаах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 73

2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр №29/890/ татах
410  "Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай" тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 74

2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
411 Хөдөө аж ахуйн " Халх гол" чөлөөт бүс байгуулах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 75

2015 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр №29/890/ татах
412 Цэргийн дээд цол хүртээх тухай 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 114

2015 оны 07 дугаар 06-ны өдөр №29/890/ татах
413 Засгийн газрын зарим гишүүнийг огцруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 77 2015 оны 08 дугаар сарын 06 №30/891/ татах
414 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 229 2015 оны 6 дугаар сарын 8 №30/891/ татах
415 Монгол Улсын 2015 оны төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 230 2015 оны 6 дугаар сарын 8 №30/891/ татах
416 Галт зэвсгийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
417 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
418 Галт зэвсгийн албан татварын тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
419 Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
420 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
421 Галт зэвсгийн тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
422 Бууны албан татварын тухай хууль хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
423 Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
424 Татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
425 Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
426 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 07 №31/892/ татах
427 Анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан өршөөл үзүүлэх тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 08 дугаар сарын 11 №31/892/ татах
428 Комисс байгуулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 78 2015 оны 08 дугаар сарын 14 №31/892/ татах
429 Орон сууцны зээлийн талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 256 2015 оны 6 дугаар сарын 22 №32/893/ татах
430 Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 263

2015 оны 6 дугаар сарын 29 №32/893/ татах
431 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 144

2015 оны 08 дугаар сарын 13 №33/894/ татах
432 Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 148

2015 оны 08 дугаар сарын 28 №33/894/ татах
433 Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 149

2015 оны 08 дугаар сарын 28 №33/894/ татах
434 Монгол Улсын Үндсэн хууль батлагдсаны 25 жилийн ойг ёслон тэмдэглэх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 151

2015 оны 08 дугаар сарын 28 №33/894/ татах
435 "Сумын төвийн шинэчлэл" төслийн хүрээнд хийх ажлын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

                                                                                                             Дугаар 265

2015 оны 6 дугаар сарын 29 №33/894/ татах
436  Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 266

2015 оны 6 дугаар сарын 29 №33/894/ татах
437 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 145

2015 оны 08 дугаар сарын 26 №34/895/ татах
438 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 146

2015 оны 08 дугаар сарын 26 №34/895/ татах
439 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 150

2015 оны 08 дугаар сарын 28 №34/895/ татах
440 Бүтэц, зохион байгуулалтын зардлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 281

2015 оны 7 дугаар сарын 7 №34/895/ татах
441 Аргачлал батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 288

2015 оны 7 дугаар сарын 7 №34/895/ татах
442 Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 79

2015 оны 09 дүгээр сарын 08 №35/896/ татах
443 Монгол Улсын Засгийн газрын зарим гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 80

2015 оны 09 дүгээр сарын 08 №35/896/ татах
444  Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 81  2015 оны 09 дүгээр сарын 15 №35/896/ татах
445  Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 292

2015 оны 7 дугаар сарын 7 №35/896/ татах
446 Журам батлах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 296

 2015 оны 7 дугаар сарын 7 №35/896/ татах
447 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 11 2015 оны 09 дүгээр сарын 09 №35/896/ татах
448 Журам батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 267 2015 оны 6 дугаар сарын 29 №36/897/ татах
449 Стратеги батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 298 2015 оны 7 дугаар сарын 20 №36/897/ татах
450 Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 156

2015 оны 09 дүгээр сарын 24 №37/898/ татах
451 Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрийн төслүүдийг санхүүжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 312

2015 оны 7 дугаар сарын 27 №37/898/ татах
452 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.6 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 12 2015 оны 9 дүгээр сарын 30 №37/898/ татах
453 Байнгын хорооны даргыг сонгох, чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 82 2015 оны 10 дугаар сарын 08 №38/899/ татах
454 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 157 2015 оны 10 дугаар сарын 02 №38/899/ татах
455 Элчин сайдыг томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 158 2015 оны 10 дугаар сарын 02 №38/899/ татах
456 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 318

2015 оны 8 дугаар сарын 3 №38/899/ татах
457 Иргэний хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.2 дахь хэсэг, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 13 2015 оны 10 дугаар сарын 07 №38/899/ татах
458 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 11 дүгээр дүгнэлтийн тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 83

2015 оны 10 дугаар сарын 08 №39/900/ татах
459 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 161

2015 оны 10 дугаар сарын 12 №39/900/ татах
460 Жагсаалт батлах тухай

Монгол Улсын Засгиын газрын тогтоол

Дугаар 336

2015 оны 8 дугаар сарын 17 №39/900/ татах
461 Журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 348

2015 оны 8 дугаар сарын 31 №39/900/ татах
462 Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 08 №40/901/ татах
463 Ялтан шилжүүлэх тухай гэрээ соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 08 №40/901/ татах
464 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 12 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 84 2015 оны 10 дугаар сарын 08 №40/901/ татах
465 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 86 2015 оны 10 дугаар сарын 15 №40/901/ татах
466 Байнгын хорооны даргыг сонгох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 87 2015 оны 10 дугаар сарын 15 №40/901/ татах
467 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 13 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 88 2015 оны 10 дугаар сарын 15 №40/901/ татах
468  Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 163 2015 оны 10 дугаар сарын 22 №40/901/ татах
469 Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 353

2015 оны 8 дугаар сарын 31 №40/901/ татах
470 Протокол соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 22 №41/902/ татах
471 Протокол соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 22 №41/902/ татах
472 Анхны ардчилсан сонгууль болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан өршөөл үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 29 №41/902/ татах
473 Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндсийг батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 85 2015 оны 10 дугаар сарын 08 №41/902/ татах
474 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 89 2015 оны 10 дугаар сарын 22 №41/902/ татах
475 Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 90 2015 оны 10 дугаар сарын 22 №41/902/ татах
476 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 91 2015 оны 10 дугаар сарын 28 №41/902/ татах
477 Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 165

2015 оны 10 дугаар сарын 27 №41/902/ татах
478 Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 166

2015 оны 10 дугаар сарын 27 №41/902/ татах
479 Зарим хүмүүсийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 167

2015 оны 10 дугаар сарын 29 №41/902/ татах
480 Шүүхийн Ёс зүйн хорооны гишүүнийг томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 168

2015 оны 10 дугаар сарын 29 №41/902/ татах
481 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 06 2015 оны 10 дугаар сарын 28 №41/902/ татах
482 Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3.1 дэх заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 07 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №42/903/ татах
483 Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай болон Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг дахин хянаж, эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 08 2015 оны 11 дүгээр сарын 04 №42/903/ татах
484 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2015 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
485 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар 30 №43/904/ татах
486 Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
487 Хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
488 Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
489 Концессын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
490  Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
491 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
492 Онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
493 Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
494 Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
495 Төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
496 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
497 Төрийн албаны тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
498 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 10 дугаар сарын 30 №43/904/ татах
499 Нийгмийн халамжийг дэмжих хөтөлбөрийн зээлийн хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №43/904/ татах
500 Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилтийн зээлийн хэлэлцээрүүдийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №43/904/ татах
501 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 92 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №43/904/ татах
502 Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 172 2015 оны 11 дүгээр сарын 09 №43/904/ татах
503 Шүүх байгуулах тухай хуулийн 1,2 дугаар зүйлийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 14 2015 оны 11 дүгээр сарын 11 №43/904/ татах
504 Зарим Байнгын хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 95 2015 оны 11 дүгээр сарын 19 №44/905/ татах
505 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлт Дугаар 15 2015 оны 11 дүгээр сарын 18 №44/905/ татах
506 Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2017-2018 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
507  Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
508  Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
509 Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
510 Орон сууц хувьчлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
511 Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
512 Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
513 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
514 Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
515 Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
516 Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
517 Цагдаагийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
518 Статистикийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
519 Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
520 Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
521 Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
522 Агаарын тухай хуулийн зарим зүйл, хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
523 Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
524 Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
525 Хувиргасан амьд организмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
526 Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
527 Авлигын эсрэг хуулийн зарим хэсэг хүчингүй болсонд тооцох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
528 Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
529 Хүний хөгжил сангийн 2016 оны төсвийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
530  Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Үндсэн дүрэм, конвенцид орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 20 №45/906/ татах
531 Ялтан шилжүүлэх тухай конвенцид нэгдэн орох тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 20 №45/906/ татах
532 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №45/906/ татах
533 Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2016 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 93 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
534 Гадаадын зээл тусламжийг зохицуулах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 96 2015 оны 11 дүгээр сарын 19 №45/906/ татах
535 Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 97 2015 оны 11 дүгээр сарын 19 №45/906/ татах
536 Эрчим хүчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 98 2015 оны 11 дүгээр сарын 19 №45/906/ татах
537 Аудитын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 99 2015 оны 11 дүгээр сарын 19 №45/906/ татах
538 "Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч батлах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 100 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
539 Бүх шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 101 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
540 "Төрийн өмчийг 2015-2016 онд хувьчлах, өөрчлөн байгуулах үндсэн чиглэл батлах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 102 2015 оны 11 дүгээр сарын 10 №45/906/ татах
541 Хүний хөгжил сангаас Монгол Улсын иргэнд 2016 онд хүртээх хишиг, хувийн хэмжээг тогтоох тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 103 2015 оны 11 дүгээр сарын 13 №45/906/ татах
542 Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 09 2015 оны 11 дүгээр сарын 25 №45/906/ татах
543 Дунд хугацааны стратеги батлах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 396 2015 оны 10 дугаар сарын 05 №46/907/ татах
544 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 425 2015 оны 11 дүгээр сарын 2 №46/907/ татах
545 Тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 426 2015 оны 11 дүгээр сарын 2 №46/907/ татах
546 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.6 дахь хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг дахин хянаж, эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 10 2015 оны 11 дүгээр сарын 27 №46/907/ татах
547 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
548  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
549 Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
550 Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
551 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
552 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
553 Хот байгуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
554 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
555 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
556 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
557 Аймаг, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
558 Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
559 Улс төрийн намын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
560 Эрчим хүч хэмнэлтийн тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
561 Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
562 Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийг соёрхон батлах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
563 Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 104 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
564 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 105 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №47/908/ татах
565 Ерөнхийлөгчийн хоригийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 106 2015 оны 12 дугаар сарын 03 №47/908/ татах
566 Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнийг чөлөөлөх, томилох тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 107

2015 оны 12 дугаар сарын 03 №47/908/ татах 
567  Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 109

2015 оны 12 дугаар сарын 03 №47/908/ татах
568  Элчин сайдыг эгүүлэн татах, тохоон томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 180

2015 оны 12 дугаар сарын 08 №47/908/ татах
569 Гэрээний загвар батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 430

2015 оны 11 дүгээр сарын 2 №47/908/ татах
570 Иргэний хуулийн 171 дүгээр зүйлийн 171.2 дахь хэсэг, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэсэн тухай Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тогтоол Дугаар 11 2015 оны 12 дугаар сарын 09 №47/908/ татах
571 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №48/909/ татах
572 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 11 дүгээр сарын 26 №48/909/ татах
573 Гаалийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03 №48/909/ татах
574 Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 03 №48/909/ татах
575 Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 108 2015 оны 12 дугаар сарын 03 №48/909/ татах
576 Үндсэн хуулийн цэцийн 2015 оны 15 дугаар дүгнэлтийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 110 2015 оны 12 дугаар сарын 10 №48/909/ татах
577 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 183 2015 оны 12 дугаар сарын 11 №48/909/ татах
578 Гадаадаас 2016 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 432 2015 оны 11 дүгээр сарын 2 №48/909/ татах
579 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол Дугаар 441 2015 оны 11 дүгээр сарын 9 №48/909/ татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл